گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 137253

معرفی مراکز دانشگاهی-6

با دانشگاه شهید بهشتی آشنا شوید

دانشگاه شهید بهشتی یکی از دانشگاه های مهم و پیشگام در تولیدات علمی و ایجاد رشته های نوین و کاربردی در کشور می باشد که توانسته است در پیشرفت علمی تحقیقاتی مراکز صنعتی و غیر صنعتی نقش آفرین باشد. دانشگاه شهید بهشتی در حال حاضر دارای 18 دانشکده می باشد.

خبرنامه دانشجویان ایران: با نزدیک شدن به روزهای اعلام اسامی مجازین به انتخاب رشته در کنکور سراسری، اهمیت شناخت دانشگاه ها و رشته های تحصیلی بیش از پیش بیشتر می شود.

به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با توجه به نقشی که دانشگاه می تواند در پیشرفت علمی دانشجویان و شکل گیری مسیر زندگی جوانان داشته باشد، باید قبل از انتخاب رشته و دانشگاه، در مورد هریک از آنها شناخت دقیقی بدست آورد. آشنایی با رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه ها در مقاطع مختلف نیز جز مواردی است که دانشجویان را برای انتخاب بهتر کمک می کند.

در این گزارش سعی شده است که ضمن معرفی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از دانشگاه های سراسری استان تهران، دانشکده های موجود در این دانشگاه و رشته های تحصیلی هریک از آنها معرفی شود.

دانشگاه شهید بهشتی یکی از دانشگاه های مهم و پیشگام در تولیدات علمی و ایجاد رشته های نوین و کاربردی در کشور می باشد که توانسته است در پیشرفت علمی تحقیقاتی مراکز صنعتی و غیر صنعتی نقش آفرین باشد.

دانشگاه شهید بهشتی در حال حاضر دارای 18 دانشکده می باشد.

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

دانشکده ها

رشته های تحصیلی

مقاطع

دانشکده علوم و ادبیات انسانی

ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی، ادبیات فرانسه، ادبیات آلمانی، ادبیات عرب، زبان چینی، علوم اجتماعی، تاریخ و فلسفه

کارشناسی

تاریخ، تاریخ ایران دوره اسلامی، تاریخ ایران باستان، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فارسی (ادبیات کودک و نوجوان)، زبان و ادبیات فرانسه، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، فلسفه، پژوهش اجتماعی، زبان و ادبیات عرب، تاریخ اسلام، تاریخ عمومی، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان آلمانی ، زبان شناسی همگانی، رشته فرهنگ و زبان باستانی ایران، ایران شناسی، آموزش زبان انگلیسی،

کارشناسی ارشد

تاریخ، زبان و ادبیات فرانسه، زبان و ادبیات فارسی، فلسفه، پژوهش اجتماعی

دکتری

دانشکده

حقوق

حقوق

کارشناسی

حقوق بین‌الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق بشر

کارشناسی ارشد

حقوق بین‌الملل، حقوق جزا، جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق عموم

دکتری

دانشکده

علوم

فیزیک، شیمی محض، علوم جانوری، علوم گیاهی و زیست

کارشناسی

زیست شناسی-علوم جانوری ، زیست شناسی_علوم گیاهی، زیست شناسی_میکروبیولوژی، زیست شناسی_ژنتیک، شیمی محض، شیمی کاربردی، فیزیک، شیمی

کارشناسی ارشد 

شیمی، فیزیک، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، فیزیک گرانش، فیزیک ماده چگال، فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک لیزر ، فیزیک اتمی ملکولی، فیزیک پلاسما

دکتری

دانشکده علوم

بانکداری و علوم اقتصادی

اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی ، علوم سیاسی، اقتصاد صنعتی و پول و بانکداری

کارشناسی

اقتصاد، علوم سیاسی، روابط بین الملل، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

کارشناسی ارشد

اقتصاد، علوم سیاسی، روابط بین الملل

دکتری

دانشکده

علوم تربیتی و

روانشناسی

علوم تربیتی، برنامه ریزی آموزشی، روانشناسی_کودکان استثنائی، راهنمایی و مشاوره و تربیت بدنی

کارشناسی

آموزش بزرگسالان، مدیریت آموزشی ، روانشناسی عمومی، برنامه ریزی درسی، روانشناسی تربیتی، مشاوره، روانشناسی آموزشی، روانشناسی عمومی، برنامه ریزی درسی، روانشناسی تربیتی، مشاوره، روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی، آموزش عالی، روانشناسی زیستی

دکتری

دانشکده

معماری و شهرسازی

معماری، آبادانی روستا

کارشناسی

معماری، شهرسازی( برنامه ریزی شهری و منطقه ای)، شهرسازی ( طراحی شهری) معماری نظری، مدیریت پروژه ساخت

کارشناسی ارشد

معماری، طراحی شهری

دکتری

دانشکده مدیریت

مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، حسابداری

کارشناسی

مدیریت بازرگانی گرایشهای بازاریابی و بازرگانی بین الملل- مدیریت دولتی  گرایشهای  سیستمها   و منابع انسانی - مدیریت صنعتی گرایشهای تولید و تحقیق در عملیات -مدیریت مالی -مدیریت فناوری اطلاعات -مدیریت کارآفرینی -مدیریت اجرایی- حسابداری

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی گرایشهای مدیریت سیاستگذاری و منابع انسانی و بازاریابی-مدیریت گرایشهای رفتاری و سیستمها و  تولیدو عملیات -مدیریت مالی

دکتری

دانشکده

علوم زمین

جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی و زمین شناسی

کارشناسی

جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، جغرافیا برنامه ریزی روستایی، جغرافیا برنامه ریزی شهری، زمین شناسی اقتصادی ، زمین شناسی_ پترولوژی، زمین شناسی، زمین شناسی_آب شناسی ، زمین شناسی_ تکتو نیک، زمین شناسی_ رسوب شناسی و...، زمین شناسی_ چینه و فسیل شناسی_ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا

کارشناسی ارشد

جغرافیای انسانی، جغرافیای برنامه ریزی روستایی، جغرافیا برنامه ریزی شهری، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی چینه و فسیل شناسی، جغرافیای طبیعی، زمین شناسی_پترولوژی، زمین شناسی_ تکتونیک، زمین شناسی_ رسوب و سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی_ آبشناسی

دکتری

دانشکده علوم ریاضی

ریاضی محض و دبیری، ریاضی کاربردی، آمار و رایانه

 

دانشکده فنی مهندسی

مهندسی برق(قدرت، کنترل،؛ مخابرات، الکترونیک)، مهندسی کامپیوتر، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک

مقطع کارشناسی

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی، معماری کامپیوتر، IT، مهندسی هسته ای گرایش راکتور-مکانیک و چرخه سوخت هسته ای و پرتو پزشکی،  مهندسی برق(سیستم، میدان)، برق الکترونیک (زمینه پژوهشی آنالوگ، دیجیتال، ادوات نیمه هادی)

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک و مکانیک نیروگاه

کارشناسی

    1- مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی در دو گرایش کنترل ارتعاشات و جامدا  2- مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 3- سیستمهای انرژی     4- انرژی های تجدیدپذیر 5- ایمنی و بازرسی فنی 6- مدیریت انرژی الکتریکی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی - طراحی کاربردی - دینامیک جامدات - طراحی کاربردی - دینامیک، کنترل و ارتعاشات .

دکتری

دانشکده

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزش، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، رفتار حرکتی

کارشناسی

های فیزیولوژی ورزش و رفتار حرکتی

کارشناسی ارشد

رفتار حرکتی

دکتری

 

همچنین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مشتمل بر 8دانشکده‌ است:

دانشکده پزشکی

دانشکده دندانپزشکی(سال تأسیس ۱۳۴۴)

دانشکده پرستاری و مامائی

دانشکده داروسازی

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده بهداشت (سال تاسیس ۱۳۶۹)

دانشکده توانبخشی

دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذائی(تاسیس ۱۳۴۰) بیمارستانها و مراکز بهداشت

دوازده بیمارستان آموزشی، شش بیمارستان غیر آموزشی و هفت مرکز بهداشت متعلق به این دانشگاه هستند. از جمله

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت‌الله طالقانی (بیمارستان طالقانی)

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید (بیمارستان کودکان مفید)

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم (بیمارستان لقمان)

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدا (بیمارستان شهدا)

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مسیح دانشوری (بیمارستان مسیح دانشوری)

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (بیمارستان امام حسین)

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اختر (بیمارستان اختر)

امکانات خوابگاهی

تلفن

آدرس

نام خوابگاه

-

میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر –بین میدان و خیابان طالقانی- کوچهفرهنگ حسینی پلاک34

 استیجاری فرهنگ

-

میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر بالاتر از میدان کوچه عتیق غزایی پلاک 14

استیجاری ولیعصر

88734714

خیابان قائم مقام-کوچه دهم پلاک 8

قائم مقام

88759769

خیابان مطهری بین میرعماد و مفتح پلاک 185

خوابگاه مطهری

88965310

بلوار کشاورز- روبروی بیمارستان پارس پلاک136 

خوابگاه بلوارکشاورز

88988624

بلوارکشاورز- خیابان سعید–کوچه رستاک-پلاک 5

رستاک

22411490

اوین -خیابان شهید کچویی  پلاک 115

کچویی

 

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.