گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 137513

معرفی مراکز دانشگاهی-9

با دانشگاه تهران آشنا شوید/2

از میان فرهیختگان دانشگاه بزرگانی چون شهید دکتر مصطفی چمران، آیت ا... شهید دکتر مرتضی مطهری، دکتر مفتح، استاد علی اکبر دهخدا، پروفسور رضا، دکتر ریاضی و ... به جامعه علمی و عرصه های مختلف بین المللی عرضه شده اند.

خبرنامه دانشجویان ایران: با نزدیک شدن به روزهای اعلام اسامی مجازین به انتخاب رشته در کنکور سراسری، اهمیت شناخت دانشگاه ها و رشته های تحصیلی بیش از پیش بیشتر می شود.

به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دانشگاه تهران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین دانشگاه‌های ایران، تا کنون دانشجویان زیادی را در رشته‌های گوناگون خود تربیت کرده است. در این گزارش به معرفی پردیس‌ها، دانشکده‌های این دانشگاه (اینجا) پرداخته ایم که به علت گستردگی مطالب در چند قسمت در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.

در این قسمت به معرفی این دانشکده ها و گروه های آموزشی و رشته های تحصیلی موجود در دانشکده های جغرافیا، مؤسسه ژئوفیزیک، روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌، دامپزشکی،دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌، علوم اجتماعی، مرکز تحقیقات‌ بیوشیمی‌-بیوفیزیک‌، مرکزپژوهشی بین المللی بیابان، منابع طبیعی و دانشکده مدیریت می پردازیم.

این دانشگاه دارای 17 دانشکده است که بخش عمده دانشگاه در مرکز تهران قرار دارد و قسمت هایی از آن نیز در شهرهای کرج، قم، مامازند، ساری و خیرودکنار مستقر شده اند . از میان فرهیختگان دانشگاه بزرگانی چون شهید دکتر مصطفی چمران ، آیت ا... شهید دکتر مرتضی مطهری، دکتر مفتح، استاد علی اکبر دهخدا، پروفسور رضا، دکتر ریاضی و ... به جامعه علمی و عرصه های مختلف بین المللی عرضه شده اند که اینان خود به همراه اندیشمندانی چون دکتر محمود حسابی ، دکتر علی شریعتی، دکتر محمد محمدی، دکتر سید محمد کاظم عصار و دکتر جعفر شهیدی نقش ارزنده ای در عرصه های پژوهش و تربیت نیروهای متخصص ایفا نموده اند.

ویژگی‌های خاص دانشگاه تهران

ویژگی های انحصاری دانشگاه تهران را می توان به دو حوزه مختلف مربوط دانست ابتدا قدمت این دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه تهران که این قدمت همراه با نوآوری بوده و بطور کلی توانسته اعتبار بین المللی کسب نموده و مدرک این دانشگاه اعتبار جهانی دارد.

حوزه دوم معرفی دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور که میزان رشد و پیشرفت علمی این دانشگاه به صورت مستقیم بر سایر دانشگاه ها تأثیر گذار می باشد و ویژگی های اجتماعی آن همیشه کانون توجه دیگران می باشد.

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده دامپزشکی‌

انگل‌ شناسی‌

انگل شناسی دامپزشکی

2

دانشکده دامپزشکی‌

بهداشت‌ و بیماریهای‌ آبزیان‌

بهداشت وبیماریهای آبزیان

3

دانشکده دامپزشکی‌

بهداشت‌ و بیماریهای‌ آبزیان‌

بیماریهای ماهی

4

دانشکده دامپزشکی‌

بهداشت‌ و کنترل‌ مواد غذایی

بهداشت و کنترل موادغذایی

5

دانشکده دامپزشکی‌

بهداشت‌ و کنترل‌ مواد غذایی

دستیاری (رزیدنتی)اپیدمیولوژی

6

دانشکده دامپزشکی‌

پاتوبیولوژی‌

پاتولوژی

7

دانشکده دامپزشکی‌

دامپزشکی‌

دکترای عمومی دامپزشکی

8

دانشکده دامپزشکی‌

علوم‌ پایه‌ دامپزشکی‌

دیپلمای دانشگاهی علوم دارویی

9

دانشکده دامپزشکی‌

علوم‌ پایه‌ دامپزشکی‌

سم شناسی

10

دانشکده دامپزشکی‌

علوم‌ پایه‌ دامپزشکی‌

علوم تشریحی

11

دانشکده دامپزشکی‌

علوم‌ پایه‌ دامپزشکی‌

فارماکولوژی

12

دانشکده دامپزشکی‌

علوم‌ پایه‌ دامپزشکی‌

فیزیولوژی

13

دانشکده دامپزشکی‌

علوم‌ درمانگاهی‌

بیماریهای دامهای بزرگ

14

دانشکده دامپزشکی‌

علوم‌ درمانگاهی‌

بیماریهای دامهای کوچک

15

دانشکده دامپزشکی‌

علوم‌ درمانگاهی‌

بیماریهای طیور

16

دانشکده دامپزشکی‌

علوم‌ درمانگاهی‌

جراحی دامپزشکی

17

دانشکده دامپزشکی‌

علوم‌ درمانگاهی‌

رادیولوژی دامپزشکی

18

دانشکده دامپزشکی‌

علوم‌ درمانگاهی‌

کلینیکال پاتولوژی

19

دانشکده دامپزشکی‌

علوم‌ درمانگاهی‌

مامایی وتولید مثل دام

20

دانشکده دامپزشکی‌

میکروبیولوژی‌

ایمنی شناسی

21

دانشکده دامپزشکی‌

میکروبیولوژی‌

باکتری شناسی

22

دانشکده دامپزشکی‌

میکروبیولوژی‌

بیوتکنولوژی دام پزشکی

23

دانشکده دامپزشکی‌

میکروبیولوژی‌

قارچ شناسی

24

دانشکده دامپزشکی‌

میکروبیولوژی‌

میکروبیولوژی

25

دانشکده دامپزشکی‌

میکروبیولوژی‌

ویروس شناسی

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

آموزش کودکان استثنایی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

2

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روان سنجی وتحقیقات آموزشی

سنجش آموزش

3

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روانشناسی‌

روانشناسی بالینِی

4

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روانشناسی‌

روانشناسی تربیتی

5

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روانشناسی‌

روانشناسی سلامت

6

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روانشناسی‌

روانشناسی عمومی

7

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روانشناسی تربیتی ومشاوره

آموزش و پرورش کودکان استثنائی

8

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روانشناسی تربیتی ومشاوره

راهنمایی و مشاوره _ مشاوره

9

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روانشناسی تربیتی ومشاوره

روانشناسی تربیتی

10

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روانشناسی تربیتی ومشاوره

روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

11

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روانشناسی تربیتی ومشاوره

علوم تربیتی _آموزش و پرورش کودکان استثنایی

12

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روانشناسی تربیتی ومشاوره

مشاوره

13

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روانشناسی تربیتی ومشاوره

مشاوره خانواده

14

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روانشناسی تربیتی ومشاوره

مشاوره مدرسه

15

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌

آموزش بزرگسالان

16

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌

تحقیقات آموزشی

17

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌

علوم تربیتی _ تکنولوژی آموزشی

18

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

کتابداری‌

علوم‌ کتابداری‌ و اط‌لاع‌رسانی‌

19

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

کتابداری‌

کتابداری

20

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

مبانی‌ فلسفی‌اجتماعی‌آموزش پر ورش

تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش

21

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

مبانی‌ فلسفی‌اجتماعی‌آموزش پر ورش

فلسفه تعلیم و تربیت

22

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌

برنامه ریزی آموزشی

23

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌

علوم تربیتی _ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

24

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌

مدیریت آموزشی

25

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌

مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

26

دانشکده روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌

مدیریت آموزش عالی

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ اردو

زبان‌ اردو

2

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ اردو

زبان و ادبیات اردو

3

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان اسپانیایی

زبان اسپانیایی

4

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ انگلیسی‌

آموزش زبان انگلیسی

5

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ انگلیسی‌

زبان وادبیات انگلیسی

6

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ ایتالیائی‌

زبان ایتالیایی

7

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ ایتالیائی‌

زبان و ادبیات ایتالیایی

8

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ آلمانی‌

آموزش زبان آلمانی

9

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ آلمانی‌

مترجمی زبان آلمانی

10

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ روسی‌

آموزش زبان روسی

11

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ روسی‌

زبان روسی

12

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ روسی‌

زبان وادبیات روسی

13

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ روسی‌

مترجمی زبان روسی

14

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ ژاپنی‌

آموزش زبان ژاپنی

15

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ ژاپنی‌

زبان و ادبیات ژاپنی

16

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ فرانسه‌

زبان فرانسه - گرایش ادبی

17

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ فرانسه‌

ادبیات فرانسه-ادبیات تطبیقی

18

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ فرانسه‌

زبان وادبیات فرانسه

19

دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان‌ فرانسه‌

مترجمی زبان فرانسه

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

ارتباط‌ات‌ اجتماعی‌

مطالعات فرهنگی ورسانه

2

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

ارتباط‌ات‌ اجتماعی‌

علوم ارتباطات

3

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

ارتباط‌ات‌ اجتماعی‌

علوم ارتباطات اجتماعی

4

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

تعاون‌

برنامه ریزی گردشگری(توریسم)

5

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

تعاون‌

علوم اجتماعی-برنامه ریزی اجتماعی

6

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

تعاون‌

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

7

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

تعاون‌

علوم اجتماعی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی

8

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

جامعه‌ شناسی‌

جامعه شناسی

9

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

جامعه‌ شناسی‌

علوم اجتماعی- پژوهشگری علوم اجتماعی

10

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

جامعه‌ شناسی‌

جامعه شناسی- اقتصاد توسعه

11

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

جامعه‌ شناسی‌

جامعه شناسی- روانشناسی اجتماعی

12

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

جامعه‌ شناسی‌

جامعه شناسی-توسعه

13

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

جامعه‌ شناسی‌

جامعه شناسی توسعه روستایی

14

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

جامعه‌ شناسی‌

جامعه شناسی-گروههای خاص

15

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

جامعه‌ شناسی‌

جامعه شناسی-مسائل اجتماعی ایران

16

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

جامعه‌ شناسی‌

جامعه شناسی-نظری فرهنگی

17

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

جامعه‌ شناسی‌

علوم اجتماعی- پژوهشگری علوم اجتماعی

18

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

جامعه‌ شناسی‌

مطالعات جوانان

19

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

جامعه‌ شناسی‌

مطالعات زنان

20

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

جمعیت‌ شناسی‌

علوم اجتماعی - جمعیت شناسی

21

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

علوم‌ اجتماعی‌

علوم ارتباط‌ات‌اجتماعی‌

22

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

علوم‌ اجتماعی‌

پژوهش علوم‌ اجتماعی‌

23

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

علوم‌ اجتماعی‌

توسعه روستایی- توسعه اجتماعی

24

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

علوم‌ اجتماعی‌

توسعه روستایی-مدیریت توسعه

25

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

علوم‌ اجتماعی‌

علوم اجتماعی

26

دانشکده علوم‌ اجتماعی‌

مردم‌ شناسی‌

علوم اجتماعی_ مردم شناسی

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده علوم و فنون نوین

علوم و فناوری شبکه

مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

2

دانشکده علوم و فنون نوین

علوم و فناوری شبکه

علوم تصمیم و مهندسی دانش

3

دانشکده علوم و فنون نوین

علوم و فناوری شبکه

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه‌های شبکه‌ای

4

دانشکده علوم و فنون نوین

علوم و فناوری شبکه

مهندسی فناوری اطلاعات

5

دانشکده علوم و فنون نوین

انرژی های نو و محیط زیست

مهندسی انرژی‌های تجدید پذیر

6

دانشکده علوم و فنون نوین

انرژی های نو و محیط زیست

مهندسی سیستم های انرژی – گرایش سیستمهای انرژی 

7

دانشکده علوم و فنون نوین

انرژی های نو و محیط زیست

مهندسی سیستم های انرژی – گرایش تکنولوژی های انرژی

8

دانشکده علوم و فنون نوین

انرژی های نو و محیط زیست

مهندسی طبیعت

9

دانشکده علوم و فنون نوین

انرژی های نو و محیط زیست

مهندسی اکو هیدرولوژی

10

دانشکده علوم و فنون نوین

انرژی های نو و محیط زیست

مهندسی سیستم های انرژی – گرایش فناوریهای انرژی

11

دانشکده علوم و فنون نوین

انرژی های نو و محیط زیست

مهندسی سیستم های انرژی – گرایش انرژی و محیط زیست

12

دانشکده علوم و فنون نوین

انرژی های نو و محیط زیست

مهندسی‌کشاورزی‌-آبیاری و زهکشی

13

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه مهندسی سیستم و مکاترونیک

مهندسی مکاترونیک

14

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه مهندسی سیستم و مکاترونیک

مهندسی نانو فوتونیک

15

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه مهندسی سیستم و مکاترونیک

مهندسی نانوالکترونیک

16

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه مهندسی سیستم و مکاترونیک

مهندسی سیستم های حمل و نقل

17

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه مهندسی سیستم و مکاترونیک

مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیکی

18

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه مهندسی علوم زیستی

مهندسی پزشکی- بافت

19

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه مهندسی علوم زیستی

مهندسی پزشکی- بیومواد

20

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه مهندسی علوم زیستی

بیوتکنولوژی میکروبی

21

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه مهندسی علوم زیستی

دکتری نانوبیوتکنولوژی

22

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه هوا فضا

آئرودینامیک

23

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه هوا فضا

طراحی سازه‌های هوافضایی

24

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه هوا فضا

 پیشرانش

25

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه هوا فضا

دینامیک پرواز و کنترل

26

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه هوا فضا

مهندسی فضا

27

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه فناوری بین رشته ای

مدیریت تکنولوژی - گرایش نوآوری

28

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه فناوری بین رشته ای

مدیریت تکنولوژی - گرایش تحقیق و توسعه

29

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه فناوری بین رشته ای

مدیریت تکنولوژی - گرایش استراتژی های توسعه صنعتی

30

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه فناوری بین رشته ای

دکتری مدیریت تکنولوژی

31

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه فناوری بین رشته ای

دکتری آینده‌پژوهی

32

دانشکده علوم و فنون نوین

گروه فناوری بین رشته ای

دکتری سیاستگذاری علم و فناوری

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده کارآفرینی

کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی- آموزش وترویج

2

دانشکده کارآفرینی

کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی-بخش عمومی

3

دانشکده کارآفرینی

کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی-سازمانی

4

دانشکده کارآفرینی

کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی-فناوری

5

دانشکده کارآفرینی

کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی-کسب و کار جدید

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده محیط‌ زیست‌

برنامه‌ریزی مدیریت‌واموزش محیط‌ زیست‌

برنامه‌ریزی مدیریت وآموزش محیط زیست‌

2

دانشکده محیط‌ زیست‌

برنامه‌ریزی مدیریت‌واموزش محیط‌ زیست‌

محیط زیست - برنامه ریزی

3

دانشکده محیط‌ زیست‌

مدیریت‌در سوانح ط‌بیعی‌

مدیریت در‌ سوانح طبیعی‌

4

دانشکده محیط‌ زیست‌

مهندسی طراحی محیط زیست

مهندسی‌ ط‌راحی‌ محیط‌ زیست‌

5

دانشکده محیط‌ زیست‌

مهندسی‌ محیط‌ زیست‌

مهندسی‌ محیط‌ زیست‌

6

دانشکده محیط‌ زیست‌

مهندسی‌ محیط‌ زیست‌

مهندسی عمران‌-محیط زیست‌

7

دانشکده محیط‌ زیست‌

مهندسی‌ محیط‌ زیست‌

مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آب وفاضلاب

8

دانشکده محیط‌ زیست‌

مهندسی‌ محیط‌ زیست‌

مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آلودگی هوا

9

دانشکده محیط‌ زیست‌

مهندسی‌ محیط‌ زیست‌

مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -منابع آب

10

دانشکده محیط‌ زیست‌

مهندسی‌ محیط‌ زیست‌

مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -موادزائد جامد

11

دانشکده محیط‌ زیست‌

مهندسی‌ محیط‌ زیست‌

مهندسی عمران‌-محیط زیست‌

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده مدیریت

MBA

مدیریتMBA

2

دانشکده مدیریت

MBA

مدیریتMBA - بازاریابی

3

دانشکده مدیریت

MBA

مدیریتMBA - مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی

4

دانشکده مدیریت

حسابداری‌

حسابداری

5

دانشکده مدیریت

کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی-مدیریت کسب و کارهای کوچک

6

دانشکده مدیریت

کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی

7

دانشکده مدیریت

کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی-بخش عمومی

8

دانشکده مدیریت

کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی-کسب وکارجدید

9

دانشکده مدیریت

مدیریت‌

مدیریت رسانه

10

دانشکده مدیریت

مدیریت‌

مدیریت_سیاستگذاری در بخش عمومی

11

دانشکده مدیریت

مدیریت‌

مدیریت - تحقیق در عملیات

12

دانشکده مدیریت

مدیریت‌

مدیریت _ رفتار سازمانی

13

دانشکده مدیریت

مدیریت‌

مدیریت _تولید و عملیات

14

دانشکده مدیریت

مدیریت‌

مدیریت بازرگانی_سیاستگذاری بازرگانی

15

دانشکده مدیریت

مدیریت‌

مدیریت_سیستمها

16

دانشکده مدیریت

مدیریت‌

مدیریت_مالی

17

دانشکده مدیریت

مدیریت‌

مدیریت_منابع انسانی

18

دانشکده مدیریت

مدیریت‌

مدیریت

19

دانشکده مدیریت

مدیریت‌

مدیریت_ بازاریابی

20

دانشکده مدیریت

مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی

21

دانشکده مدیریت

مدیریت امور شهری

مدیریت امور شهری

22

دانشکده مدیریت

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

23

دانشکده مدیریت

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی

24

دانشکده مدیریت

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی -بازاریابی

25

دانشکده مدیریت

مدیریت بیمه

مدیریت بیمه

26

دانشکده مدیریت

مدیریت بیمه

مدیریت مالی

27

دانشکده مدیریت

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

28

دانشکده مدیریت

مدیریت رسانه

مدیریت رسانه

29

دانشکده مدیریت

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

30

دانشکده مدیریت

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

31

دانشکده مدیریت

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی - تولید

32

دانشکده مدیریت

مدیریت فن آوری اطلاعات

مدیریت فن آوری اطلاعات

33

دانشکده مدیریت

مدیریت مالی بیمه

مدیریت مالی

34

دانشکده مدیریت

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده مطالعات جهان

مطالعات آمریکای لاتین

مطالعات آمریکای لاتین

2

دانشکده مطالعات جهان

مطالعات بریتانیا

مطالعات بریتانیا

3

دانشکده مطالعات جهان

مطالعات روسیه

مطالعات روسیه

4

دانشکده مطالعات جهان

مطالعات شبه قاره هند

مطالعات شبه قاره هند

5

دانشکده مطالعات جهان

مطالعات فرانسه

مطالعات فرانسه

6

دانشکده مطالعات جهان

موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا

مطالعات آمریکای شمالی

7

دانشکده مطالعات جهان

موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا

مطالعات آمریکای شمالی-مطالعات فرهنگی

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده منابع طبیعی

احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌

مهندسی منابع طبیعی - -آبخیزداری‌

2

دانشکده منابع طبیعی

احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌

مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی

3

دانشکده منابع طبیعی

احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌

مهندسی منابع طبیعی - مدیریت‌ مناط‌ق‌ بیابانی

4

دانشکده منابع طبیعی

احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌

مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیز داری

5

دانشکده منابع طبیعی

احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌

مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری‌

6

دانشکده منابع طبیعی

جنگلداری‌ واقتصاد جنگل‌

مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری

7

دانشکده منابع طبیعی

جنگلداری‌ واقتصاد جنگل‌

مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگل

8

دانشکده منابع طبیعی

جنگلداری‌ واقتصاد جنگل‌

مهندسی منابع طبیعی-جنگل شناسی واکولوژی جنگل

9

دانشکده منابع طبیعی

چوب‌ شناسی‌ وصنایع‌ چوب‌

چوب شناسی وصنایع چوب

10

دانشکده منابع طبیعی

چوب‌ شناسی‌ وصنایع‌ چوب‌

مهندسی چوب و کاغذ - حفاظت و اصلاح چوب

11

دانشکده منابع طبیعی

چوب‌ شناسی‌ وصنایع‌ چوب‌

مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب

12

دانشکده منابع طبیعی

چوب‌ شناسی‌ وصنایع‌ چوب‌

مهندسی منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ

13

دانشکده منابع طبیعی

چوب‌ شناسی‌ وصنایع‌ چوب‌

مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ- صنایع فراورده های مرکب چوب

14

دانشکده منابع طبیعی

چوب‌ شناسی‌ وصنایع‌ چوب‌

مهندسی منابع طبیعی -صنایع خمیر وکاغذ

15

دانشکده منابع طبیعی

چوب‌ شناسی‌ وصنایع‌ چوب‌

مهندسی منابع طبیعی -علوم وصنایع چوب وکاغذ-بیولوژی وحفاظت چوب

16

دانشکده منابع طبیعی

شیلات‌ ومحیط‌ زیست‌

شیلات‌ و محیط‌ زیست‌

17

دانشکده منابع طبیعی

شیلات‌ ومحیط‌ زیست‌

مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان

18

دانشکده منابع طبیعی

شیلات‌ ومحیط‌ زیست‌

مهندسی منابع طبیعی - شیلات

19

دانشکده منابع طبیعی

شیلات‌ ومحیط‌ زیست‌

مهندسی منابع طبیعی - شیلات و محیط زیست

20

دانشکده منابع طبیعی

شیلات‌ ومحیط‌ زیست‌

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

21

دانشکده منابع طبیعی

شیلات‌ ومحیط‌ زیست‌

مهندسی منابع طبیعی- بوم شناسی آبزیان شیلاتی

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

مرکز پژوهشی بین المللی بیابان

مناطق‌ بیابانی‌

مهندسی منابع طبیعی همزیستی با بیابان- توسعه وعمران مناطق بیابانی

2

مرکز پژوهشی بین المللی بیابان

مناطق‌ بیابانی‌

مهندسی منابع طبیعی همزیستی با بیابان- محیط زیست ومنابع طبیعی

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

مرکز تحقیقات‌ بیوشیمی‌-بیوفیزیک‌

بیولوژی‌سلولی‌ومولکولی‌

بیوانفورماتیک

2

مرکز تحقیقات‌ بیوشیمی‌-بیوفیزیک‌

بیولوژی‌سلولی‌ومولکولی‌

بیوانفورماتیک -علوم ریاضی

3

مرکز تحقیقات‌ بیوشیمی‌-بیوفیزیک‌

بیولوژی‌سلولی‌ومولکولی‌

بیوانفورماتیک -علوم زیستی

4

مرکز تحقیقات‌ بیوشیمی‌-بیوفیزیک‌

بیولوژی‌سلولی‌ومولکولی‌

بیوشیمی

5

مرکز تحقیقات‌ بیوشیمی‌-بیوفیزیک‌

بیولوژی‌سلولی‌ومولکولی‌

بیوفیزیک

6

مرکز تحقیقات‌ بیوشیمی‌-بیوفیزیک‌

بیولوژی‌سلولی‌ومولکولی‌

بیوانفورماتیک

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

موسسه‌ ژئوفیزیک‌

فیزیک‌ زمین‌

ژئوفیزیک-زلزله شناسی

2

موسسه‌ ژئوفیزیک‌

فیزیک‌ زمین‌

ژئوفیزیک-ژئوالکتریک

3

موسسه‌ ژئوفیزیک‌

فیزیک‌ زمین‌

ژئوفیزیک-ژئومغناطیس

4

موسسه‌ ژئوفیزیک‌

فیزیک‌ زمین‌

ژئوفیزیک-گرانی سنجی

5

موسسه‌ ژئوفیزیک‌

فیزیک‌ زمین‌

ژئوفیزیک

6

موسسه‌ ژئوفیزیک‌

فیزیک‌ زمین‌

ژئوفیزیک-الکترومغناطیس

7

موسسه‌ ژئوفیزیک‌

فیزیک‌ زمین‌

ژئوفیزیک-لرزه شناسی

8

موسسه‌ ژئوفیزیک‌

فیزیک‌ فضا

هواشناسی‌

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده جغرافیا

جغرافیای‌ انسانی‌

جغرافیا- برنامه ریزی توریسم

2

دانشکده جغرافیا

جغرافیای‌ انسانی‌

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3

دانشکده جغرافیا

جغرافیای‌ انسانی‌

جغرافیاو برنامه ریزی روستائی

4

دانشکده جغرافیا

جغرافیای‌ انسانی‌

جغرافیای انسانی

5

دانشکده جغرافیا

جغرافیای‌ انسانی‌

جغرافیای انسانی - گرایش شهری روستائی

6

دانشکده جغرافیا

جغرافیای‌ انسانی‌

جغرافیای سیاسی

7

دانشکده جغرافیا

جغرافیای‌ طبیعی‌

آب و هواشناسی

8

دانشکده جغرافیا

جغرافیای‌ طبیعی‌

جغرافیای طبیعی

9

دانشکده جغرافیا

جغرافیای‌ طبیعی‌

جغرافیای طبیعی- گرایش اقلیم و ژئومورفولوژی

10

دانشکده جغرافیا

جغرافیای‌ طبیعی‌

جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی

11

دانشکده جغرافیا

جغرافیای‌ طبیعی‌

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی

12

دانشکده جغرافیا

جغرافیای‌ طبیعی‌

ژئومورفولوژی

13

دانشکده جغرافیا

کارتوگرافی‌

جغرافیا-کارتوگرافی

14

دانشکده جغرافیا

کارتوگرافی‌

سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی

 

آدرس دانشکده ها:

ردیف

دانشکده

آدرس

شماره تماس

1

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

61112871

2

دانشکده اقتصاد

تهران - خیابان کارگر شمالی

4-88634001

3

دانشکده الهیات ‌و معارف اسلامی

تهران - خیابان شهید مطهری - نبش خیابان شهید مفتح - دانشکده الهیات و معارف اسلامی پلاک 47

88742477

4

دانشکده تربیت‌بدنی ‌و علوم‌ورزشی‌

تهران - میدان انقلاب - خیابان کارگر شمالی

88351730

5

دانشکده جغرافیا

تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه آذین

61113537

6

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تهران-خیابان انقلاب-دانشگاه تهران-

66409595

7

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

تهران-خیابان آزادی-نبش خیابان دکتر قریب

61117000

8

دانشکده روانشناسی ‌و علوم‌تربیتی‌

بزرگراه شهید دکتر چمران- خیابان جلال آل احمد- رو به روی کوی نصر، خیابان دکتر کاردان

88250062

9

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و خیابان شانزدهم،

88632188

10

دانشکده علوم‌اجتماعی‌

تهران بزرگراه جلال آل احمدـ جنب بیمارستان شریعتی

80-88020077

11

دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

تهران - انتهای خیابان کارگر شمالی - بعد از پل حکیم - جنب خوابگاه دانشجویی چمران

88618431

12

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تهران - کارگر شمالی - جنب پل نصر (گیشا)

88000245

13

دانشکده کارآفرینی

خیابان کارگر شمالی- خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)

8-88225006

14

دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست دانشگاه تهران

خیابان انقلاب، خیابان قدس، شماره 25

61113177

15

دانشکده مطالعات جهان

تهران–خیابان کارگر شمالی – پردیس شمالی دانشگاه تهران–ورودی غربی (دانشکده تربیت بدنی)16

61119299

16

دانشکده منابع طبیعی

نشانی: کرج- خیابان دانشکده

2224022-0261

17

مرکز تحقیقات بین المللی بیابان

تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، نبش کوچه شاهد، پلاک37، طبقه چهارم

88973295

18

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

تهران _ انتهای کارگر شمالی

88021083

 
مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.