گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 137839

معرفی مراکز دانشگاهی-11

با دانشگاه اصفهان آشنا شوید

دانشگاه اصفهان به عنوان یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین مراکز علمی و فرهنگی کشور، به عنوان یکی ازدانشگاه‌های مادر رتبه یک به فعالیت‌های علمی خود در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی ادامه می‌دهد.

خبرنامه دانشجویان ایران: با اعلام اسامی مجازین به انتخاب رشته در کنکور سراسری، اهمیت شناخت دانشگاه ها و رشته های تحصیلی بیش از پیش بیشتر می شود.

به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در این گزارش سعی شده است که ضمن معرفیدانشگاه اصفهان به عنوان یکی از دانشگاه های سراسری استان، دانشکده های موجود در این دانشگاه و رشته های تحصیلی هریک از آنها معرفی شود.

جمعی از پزشکان اصفهان در جهت تأسیس آموزشگاه عالی بهداری با تلاش و پشتکار خود موفق شدند موافقت احداث مرکز آموزش عالی بهداری را که پایه‌گذاری دانشگاه اصفهان امروز است را جلب نمایند.دانشگاه اصفهان به همراه دانشگاه صنعتی اصفهان از جمله بزرگ‌ترین دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان و ایران هستند.

پس از تصویب قانون تأسیس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۲ دانشکده‌های پزشکی، داروسازی و بهداشت دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان مستقل از دانشگاه اصفهان شناخته شد.

دانشگاه اصفهان به عنوان یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین مراکز علمی و فرهنگی کشور، به عنوان یکی ازدانشگاه‌های مادر رتبه یک به فعالیت‌های علمی خود در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی ادامه می‌دهد.

دانشگاه اصفهان در مجموع 12 دانشکده دارد  که دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شیمی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، اهل بیت (علیهم السلام)، فنی و مهندسی، مهندسی صناعت، علوم، علوم و فناوری های نوین، علوم تربیتی و روانشناسی، زبان های خارجی، علوم اداری و اقتصاد، علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، حمل و نقل و آموزش های مجازی را در بر می گیرد.

این دانشگاه 45 گروه آموزشی با ظرفیت 14988 دانشجو دارد که ۹۶۸۷ نفر دانشجوی کارشناسی و 4430 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 871 نفر دانشجوی دکترا دارد.

کارشناسی

فیریک

علوم کامپیوتر

ریاضیات و کاربردها

امار و کاربردها

مهندسی پزشکی/ بیومکانیک

مهندسی پزشکی/ بیوالکتریک

مهندسی برق/قدرت

مهندسی برق/ الکترونیک

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی عمران/ نقشه برداری

مهندسی عمران

مهندسی شیمی

مهندسی راه آهن/خطوط

مهندسی مکانیک

مهندسی کامپیوتر/ نرم افزار

مهندسی کامپیوتر/ سخت افزار

علوم اقتصادی/ اقتصاد نظری

شیمی/ کاربردی

روانشناسی/ صنعتی سازمانی

حسابداری

مدیریت صنعتی

مدیریت دولتی

مدیریت بازرگانی

علم اطلاعات و دانش شناسی

زبان و ادبیات فارسی

راهنمایی و مشاوره

حقوق

تاریخ

زبان و ادبیات عربی

راهنمائی و مشاوره/ مشاوره

روانشناسی/ عمومی

روانشناسی/ آموزش کودکان استثنائی

علوم سیاسی

علوم تربیتی/ تکنولوژی آموزشی

علوم تربیتی/ آموزش و پرورش کودکان استثنائی

علوم اجتماعی/ پژوهشگری

الهیات و معارف اسلامی/ فلسفه و کلام اسلامی

الهیات و معارف اسلامی/ علوم قرآن و حدیث

زبان شناسی

فلسفه

علوم اقتصادی/ اقتصاد نظری

شیمی/محض

روانشناسی

حسابداری

زیست شناسی/علوم گیاهی

زیست شناسی/علوم جانوری

زیست شناسی سلولی مولکولی/ میکروبیولوژی

زیست شناسی سلولی مولکولی/ژنتیک

مترجمی زبان انگلیسی

 

مترجمی زبان آلمانی

زبان و ادبیات ارمنی

زبان فرانسه/ادبی

 

 

 

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد

مهندسی انرژی های تجدید پذیر

مهندسی هسته ای/کاربرد پرتوها

مهندسی هسته ای/گداخت هسته ای

مهندسی برق - الکترونیک

مهندسی برق - کنترل

مهندسی برقمخابرات/ گرایش سیستم

مهندسی برق/قدرت/  سیستم های قدرت

مهندسی برق/قدرت/  زمینه ماشینهای الکتریکی

مهندسی شیمی/  مهندسی پلیمر

مهندسی شیمی/  محیط زیست

مهندسی شیمی/  طراحی فرآیندها

مهندسی پزشکی -بیوالکتریک

مهندسی عمران -سازه

مهندسی عمران -نقشه برداری - ژئودزی

مهندسی آینده پژوهی

مهندسی انرژی های تجدید پذیر

مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی

مهندسی خطوط راه آهن

مهندسی عمران -مهندسی آب

مهندسی عمران -مکانیک خاک وپی

مهندسی پزشکیبیومواد/ بیومتریال

مهندسی مکاترونیک

مهندسی هسته ای/راکتور

مهندسی انرژی های تجدید پذیر

مهندسی/فناوری اطلاعات /شبکه های کامپیوتری

مهندسی/فناوری اطلاعات /امنیت اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات/ تجارت الکترونیکی

مهندسی مواد-نانومواد(نانوفناوری)

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی (

مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتری

ژئومورفولوژی- (جغرافیای طبیعی/  گرایش هیدروژئو مورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی

آب وهواشناسی(اقلیم شناسی)- (جغرافیای طبیعی)/ سینوپتیک

زبان وادبیات فارسی-ادبیات مقاومت

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی/  سازماندهی مناطق عشایری

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی/  برنامه ریزی کالبدی روستا

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی

جغرافیای پزشکی

زبان و ادبیات عرب

جغرافیا- برنامه ریزی گردشگری منطقه ای

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی/   مدیریت توسعه پایدار روستایی

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

اقتصاداسلامی

علوم اقتصادی

مترجمی زبان عربی

بیومکانیک ورزشی

فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی

فیزیولوژی ورزشی/

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

مدیریت ورزشی/مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

رفتار حرکتی/یادگیری و کنترل حرکتی

شیعه شناسی/گرایش تاریخ

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

تاریخ- تاریخ اسلام

تاریخ- مطالعات خلیج فارس

زبان شناسی رایانشی

زبان شناسی همگانی

مدیریت راهبردی فرهنگ

علوم اجتماعی -جامعه شناسی

نهج البلاغه/ اخلاق وتربیت فردی واجتماعی

علوم حدیث/تفسیر اثری

الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

 

آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

منطق فهم دین

فلسفه - منطق

فلسفه/زمینه فلسفه غرب

فلسفه وکلام اسلامی

روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

مدیریت آموزشی

تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی

 زبان و ادبیات فرانسه

 

آموزش زبان فرانسه

علم اطلاعات ودانش شناسی/مدیریت اطلاعات

مشاوره/مشاوره شغلی

مترجمی زبان انگلیسی

زبان وادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

مترجمی زبان فرانسه

روابط بین الملل

علوم سیاسی

حقوق جزاوجرم شناسی

حقوق خصوصی

حسابداری

روانشناسی صنعتی سازمانی

روانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

مدیریت مالی

مدیریت صنعتی

مدیریت بازرگانی

مطالعات زنان

مدیریت MBA/ گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی- شیوه آموزش محور

مدیریت MBA/ گرایش مدیریت بازاریابی-شیوه آموزش محور

مدیریت MBA / گرایش استراتژی-شیوه آموزش محور

کارآفرینی

 

مدرسی معارف اسلامی- مبانی نظری اسلامی

مدیریت MBA/ گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور

مدیریت MBA/ گرایش مدیریت عملیات- شیوه آموزش محور

دکتری

علوم اقتصادی/ اقتصاد بخش عمومی

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)/ سینوپتیک

علوم جغرافیایی/ جغرافیا و برنامهریزی روستایی

علوم جغرافیایی/ ژئومورفولوژی

تاریخ/تاریخ بعد از اسلام

حسابداری

 

برنامه ریزی درسی

فلسفه تعلیم و تربیت

روان شناسی

مشاوره

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

مدیریت آموزشی

زمین شناسی /پترولوژی

زمین شناسی/ زمین شناسی  مهندسی

زمین شناسی/چینه و فسیل شناسی

مجموعه الهیات/علوم قرآن و حدیث

شیمی/ شیمی معدنی

شیمی/ شیمی تجزیه

شیمی/شیمی آلی

شیمی/ شیمی فیزیک

آمار

زیست شناسی  میکروبیولوژی

زیست شناسی  سیستماتیک گیاهی

زیست شناسی  فیزیولوژی گیاهی

ریاضی محض/ آنالیز با زمینه آنالیز هارمونیک

ریاضی محض/ جبر با زمینه جبر لی

 

ریاضی محض/ جبر با زمینه نظریه نمایش جبرها

آمار/ بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان

مهندسی برق/قدرت

مهندسی برق/مخابرات سیستم

نانوبیوتکنولوژی (ریززیست فناوری)/ (نانوبیوتکنولوژی)

فیزیک

مهندسی کامپیوتر/هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر/سخت افزار

مهندسی کامپیوتر/نرم افزار

مهندسی برق/کنترل

مهندسی هسته ای/کاربرد پرتوها

مهندسی هسته ای/پرتوپزشکی

مهندسی شیمی/ بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی

زبان انگلیسی

زبان و ادبیات عرب

مهندسی هسته ای/گداخت

مهندسی هسته ای/راکتور

 

فیزیولوژی ورزشی/ بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

آسیبشناسیورزشیوحرکات اصلاحی

زبان شناسی

خوابگاه های دانشگاه

خوابگاه های این دانشگاه برای برادران شهید رجائی، شهید باهنر، شهید مفتح، شهید تندگویان، شهید سلیمان خاطر، خودگران دانش می باشد و برای خواهران خوابگاه های شهدا-نور، شهدا-کوثر، مرحوم همدانیان، علم الهدی یاس، علم الهدی یاسین، شهید فهمیده، شهید نیک نژادی می باشد.

توضیحات پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال 93

-1 این دانشگاه در سال اول ورود دانشجو (دو نیمسال) با مشکل ظرفیت خوابگاهی مواجه می باشد. لذا در صورت عدم وجود ظرفیت، متقاضیان به خوابگاه های خودگردان (خوابگاه خصوصی با هزینه های آزاد) معرفی خواهند گردید. 2- به 60 درصد از خواهران واجد شرایط خوابگاه تعلق می گیرد . 3- حداکثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل وزارتی صرفاً در ترم های مجاز تحصیلی می باشد. 4- به دارندگان رتبه های زیر (500رتبه کل بدون اعمال سهمیه) آزمون سراسری سال 1393 خوابگاه ارائه می شود.

-5 به دانشجویان نوبت دوم (شبانه)، میهمان، انتقالی، بورسیه، مجازی، نیمه حضوری، شاغل ارگان های دولتی و بخش خصوصی و بومی (فاصله زیر 100 کیلومتر تا شهر اصفهان)خوابگاه تعلق نمی گیرد. 6-این دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی می باشد. 7- در این دانشگاه ارائه تغذیه با یارانه دولتی صرفاً از روز شنبه  تا چهارشنبه برابر با ضوابط و مقررات امکان پذیر خواهد بود.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.