گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 137945

معرفی مراکز دانشگاهی-12

با دانشگاه شیراز آشنا شوید

به عنوان یک دانشگاه جامع، دانشگاه شیراز مسئولیت تربیت اعضای هیأت علمی کارآمد برای مراکز پژوهشی و آموزش عالی در کشور را بر عهده دارد. اکنون دانشگاه شیراز در بردارنده 16 دانشکده و یک مرکز آموزش عالی می باشد و چند دانشکده نیز در آینده نزدیک راه اندازی می شود.

خبرنامه دانشجویان ایران: با اعلام اسامی مجازین به انتخاب رشته در کنکور سراسری، اهمیت شناخت دانشگاه ها و رشته های تحصیلی بیش از پیش بیشتر می شود.

به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با توجه به نقشی که دانشگاه می تواند در پیشرفت علمی دانشجویان و شکل گیری مسیر زندگی جوانان داشته باشد، باید قبل از انتخاب رشته و دانشگاه، در مورد هریک از آنها شناخت دقیقی بدست آورد. آشنایی با رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه ها در مقاطع مختلف نیز جز مواردی است که دانشجویان را برای انتخاب بهتر کمک می کند.

در این گزارش سعی شده است که ضمن معرفی دانشگاه شیراز  به عنوان یکی از دانشگاه های سراسری، دانشکده های موجود در این دانشگاه و رشته های تحصیلی هریک از آنها معرفی شود.

دانشگاه شیراز با پیشینه بیش از نیم قرن، یکی از بزرگترین و مهمترین دانشگاه های کشور است که قطب پژوهشی کشور نیز به شمار می آید. 610عضو هیأت علمی و بیش از 19000 دانشجو دارد. در این دانشگاه 80 رشته کارشناسی، 183 رشته کارشناسی ارشد ، 102 رشته دکترای تخصصی  و یک رشته دکترای حرفه ای ارائه می شود. به عنوان یک دانشگاه جامع، دانشگاه شیراز مسوولیت تربیت اعضای هیأت علمی کارآمد برای مراکز پژوهشی و آموزش عالی در کشور را بر عهده دارد. اکنون دانشگاه شیراز در بردارنده 16 دانشکده  و یک مرکز آموزش عالی می باشد و چند دانشکده نیز در آینده نزدیک راه اندازی می شود.

در ادامه می توانید جدول رشته های موجود در دانشکده های این دانشگاه را مشاهده کنید:

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی/گرایش

مقاطع

1

ادبیات و علوم انسانی

تاریخ

تاریخ

کارشناسی

2

ادبیات و علوم انسانی

تاریخ

تاریخ اسلام

کارشناسی ارشد و دکتری

3

ادبیات و علوم انسانی

تاریخ

تاریخ ایران اسلامی

کارشناسی ارشد

4

ادبیات و علوم انسانی

تاریخ

ایران بعد از اسلام

دکتری

5

ادبیات و علوم انسانی

تاریخ

ایران شناسی

کارشناسی ارشد

6

ادبیات و علوم انسانی

جغرافیا

برنامه ریزی روستایی

کارشناسی

7

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

8

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات کودک و نوجوان

کارشناسی ارشد

9

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات مقاومت

کارشناسی ارشد

10

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

حماسی

غنایی

عرفانی

دکتری

11

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات عربی

ان و ادبیات عربی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

12

ادبیات و علوم انسانی

زبان های خارجی و زبان شناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی

13

ادبیات و علوم انسانی

زبان های خارجی و زبان شناسی

زبان شناسی

کارشناسی

14

ادبیات و علوم انسانی

زبان های خارجی و زبان شناسی

ادبیات انگلیسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

15

ادبیات و علوم انسانی

زبان های خارجی و زبان شناسی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

16

ادبیات و علوم انسانی

زبان های خارجی و زبان شناسی

زبانشناسی همگانی

کارشناسی ارشد

17

ادبیات و علوم انسانی

زبان های خارجی و زبان شناسی

فرهنگ و زبانهای باستانی

کارشناسی ارشد

18

ادبیات و علوم انسانی

زبان های خارجی و زبان شناسی

زبان شناسی- آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

کارشناسی ارشد

19

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

اقتصاد

اقتصاد

کارشناسی و دکتری

20

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

اقتصاد

اقتصاد محض

کارشناسی ارشد

21

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

اقتصاد

اقتصاد اسلامی

کارشناسی ارشد

22

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

اقتصاد

اقتصاد انرژی

کارشناسی ارشد

23

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

مدیریت

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

24

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

مدیریت

مدیریت صنعتی

کارشناسی

25

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

مدیریت

مدیریت صنعتی (گرایش تولید و عملیات، مالی و تحقیق در عملیات)

کارشناسی ارشد

26

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

مدیریت

مدیریت منابع انسانی (مدیریت استراتژیک منابع انسانی)

کارشناسی ارشد

27

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

مدیریت

مدیریت (سیستم ها، مالی و تحقیق در عملیات)

دکتری

28

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

حسابداری

حسابداری

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

29

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

علوم اجتماعی (برنامه ریزی)

کارشناسی

30

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

علوم اجتماعی (پژوهشگری)

کارشناسی

31

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

32

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

جمعیت شناسی

کارشناسی ارشد

33

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

برنامه ریزی توسعه منطقه ای

کارشناسی ارشد

34

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

مطالعات زنان (زن و خانواده)

کارشناسی ارشد

35

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

جامعه شناسی (تغییرات اجتماعی)

دکتری

36

اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

جامعه شناسی (مسائل اجتماعی)

دکتری

37

الهیات و معارف اسلامی

علوم قرآن و حدیث

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی و کارشناسی ارشد

38

الهیات و معارف اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

39

الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

40

حقوق و علوم سیاسی

حقوق

حقوق

کارشناسی

41

حقوق و علوم سیاسی

علوم سیاسی

علوم سیاسی

کارشناسی

42

حقوق و علوم سیاسی

حقوق خصوصی و اسلامی

حقوق خصوصی و اسلامی

کارشناسی ارشد

43

حقوق و علوم سیاسی

حقوق

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

44

حقوق و علوم سیاسی

حقوق

حقوق بین الملل

کارشناسی ارشد

45

حقوق و علوم سیاسی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد و دکتری

46

حقوق و علوم سیاسی

علوم سیاسی

مطالعات منطقه ائی خاورمیانه و شمال آفریقا

کارشناسی ارشد

47

حقوق و علوم سیاسی

علوم سیاسی

مطالعات منطقه ائی ایران

کارشناسی ارشد

48

حقوق و علوم سیاسی

علوم سیاسی

مطالعات منطقه ائی خلیج فارس

کارشناسی ارشد

49

حقوق و علوم سیاسی

علوم سیاسی

علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

50

حقوق و علوم سیاسی

حقوق خصوصی و اسلامی

حقوق خصوصی

دکترا

51

دامپزشکی

علوم پایه

علوم تشریحی و آناتومی دامپزشکی

دکترای تخصصی

52

دامپزشکی

علوم پایه

بافت شناسی دامپزشکی

دکترای تخصصی

53

دامپزشکی

علوم پایه

بیو شیمی دامپزشکی

دکترای تخصصی

54

دامپزشکی

علوم پایه

کارشناسی ارشد فیزیولوپی دامپزشکی

دکترای تخصصی

55

دامپزشکی

علوم پایه

دیپلمای دانشگاهی علوم دارویی دامپزشکی

دکترای تخصصی

56

دامپزشکی

بهداشت و کنترل مواد غذایی

بهداشت و کنترل مواد غذایی دامپزشکی

دکترای تخصصی

57

دامپزشکی

پاتوبیولوژی

انگل شناسی دامپزشکی

دکترای تخصصی

58

دامپزشکی

پاتوبیولوژی

آسیب شناسی دامپزشکی

دکترای تخصصی

59

دامپزشکی

پاتوبیولوژی

باکتری شناسی  دامپزشکی

دکترای تخصصی

60

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

جراحی دامپزشکی

دکترای تخصصی

61

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

داخلی دامهای بزرگ دامپزشکی

دکترای تخصصی

62

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

بهداشت و بیماریهای طیور دامپزشکی

دکترای تخصصی

63

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

مامایی دامپزشکی

دکترای تخصصی

64

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

یماریهای تولید مثل تخصصی دامپزشکی

دکترای تخصصی

65

علوم

آمار

آمار    

کارشناسی

66

علوم

آمار

آمار و کاربردها

کارشناسی

67

علوم

آمار

آمار ریاضی

کارشناسی ارشد

68

علوم

آمار

آمار ریاضی ( گرایش های احتمال و استنباط)

دکتری

69

علوم

شیمی

شیمی محض

کارشناسی

70

علوم

شیمی

شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد و دکتری

71

علوم

شیمی

شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد و دکتری

72

علوم

شیمی

شیمی آلی

کارشناسی ارشد و دکتری

73

علوم

شیمی

شیمی معدنی

کارشناسی ارشد و دکتری

74

علوم

شیمی

شیمی پلیمر

کارشناسی ارشد و دکتری

75

علوم

شیمی

نانو شیمی

کارشناسی ارشد و دکتری

76

علوم

ریاضی

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

77

علوم

ریاضی

ریاض محض (گرایش های جبر و آنالیز و هندسه)

کارشناسی ارشد و دکتری

78

علوم

ریاضی

ریاضی کاربردی (گرایش های تحقبق در عملیات و معادلات دیفرانسیل و سیستم های پویا و آنالیز عددی و فازی)

کارشناسی ارشد و دکتری

79

علوم

علوم زمین

علوم زمین محض

کارشناسی

80

علوم

علوم زمین

زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد و دکتری

81

علوم

علوم زمین

زمین شناسی زیست محیطی

کارشناسی ارشد و دکتری

82

علوم

علوم زمین

زمین شناسی تکتونیک

کارشناسی ارشد و دکتری

83

علوم

علوم زمین

زمین شناسی آبشناسی

کارشناسی ارشد و دکتری

84

علوم

علوم زمین

ژئوشیمی

کارشناسی ارشد

85

علوم

زیست شناسی

زیست شناسی عمومی

کارشناسی

86

علوم

زیست شناسی

زیست شناسی سلولی - مولکولی

کارشناسی

87

علوم

زیست شناسی

علوم سلولی- مولکولی

کارشناسی ارشد

88

علوم

زیست شناسی

علوم گیاهی – فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد

89

علوم

زیست شناسی

علوم گیاهی- سلولی تکوینی گیاهی

کارشناسی ارشد

90

علوم

زیست شناسی

علوم گیاهی- سیستماتیک گیاهی

کارشناسی ارشد

91

علوم

زیست شناسی

علوم جانوری- فیزیولوژی جانوری

کارشناسی ارشد

92

علوم

زیست شناسی

علوم جانوری- سلولی تکوینی جانوری

کارشناسی ارشد

93

علوم

زیست شناسی

علوم جانوری بیوسیستماتیک جانوری

کارشناسی ارشد

94

علوم

زیست شناسی

بیوشیمی

کارشناسی ارشد

95

علوم

زیست شناسی

فیزیولوژی گیاهی

دکترا

96

علوم

زیست شناسی

بیوسیستماتیک جانوری

دکترا

97

علوم

زیست شناسی

زیست شناسی- علوم سلولی مولکولی

دکترا

98

علوم

فیزیک

فیزیک

کاردانی

99

علوم

فیزیک

فیزیک اتمی و هسته ای

کارشناسی

100

علوم

فیزیک

فیزیک حالت جامد

کارشناسی

101

علوم

فیزیک

فیزیک اتمی

کارشناسی ارشد و دکتری

102

علوم

فیزیک

فیزیک هسته ای

کارشناسی ارشد و دکتری

103

علوم

فیزیک

فیزیک نظری

کارشناسی ارشد و دکتری

104

علوم

فیزیک

فیزیک اپتیک و لیزر

کارشناسی ارشد و دکتری

105

علوم

فیزیک

فیزیک نظری و اخترفیزیک

کارشناسی ارشد

106

علوم

فیزیک

فیزیک ذرات بنیادی و انرژی بالا

کارشناسی ارشد و دکتری

107

علوم

فیزیک

فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد و دکتری

108

علوم

فیزیک

فیزیک

کارشناسی ارشد و دکتری

109

علوم

فیزیک

اختر فیزیک

دکتری

110

علوم

فیزیک

فیزیک چگال

دکتری

111

علوم تربیتی و روانشناسی

مبانی آموزش و پرورش

آموزش دبستانی و پیش دبستانی

کارشناسی

112

علوم تربیتی و روانشناسی

مبانی آموزش و پرورش

تاریخ و فلسفه

کارشناسی ارشد و دکتری

113

علوم تربیتی و روانشناسی

مبانی آموزش و پرورش

فلسفه تعلیم و تربیت

کارشناسی ارشد و دکتری

114

علوم تربیتی و روانشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی

115

علوم تربیتی و روانشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

کارشناسی ارشد  و دکتری

116

علوم تربیتی و روانشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

یادگیری رفتاری -حرکتی

کارشناسی ارشد

117

علوم تربیتی و روانشناسی

مدیریت  آموزشی و برنامه درسی

مدیریت  آموزشی و برنامه درسی

کارشناسی

118

علوم تربیتی و روانشناسی

روان‌شناسی آموزش کودکان استثنایی

روان‌شناسی آموزش کودکان استثنایی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

119

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد و دکتری

120

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

121

علوم تربیتی و روانشناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

122

فناوریهای نوین

نانومهندسی شیمی

نانومهندسی شیمی

کارشناسی ارشد

123

کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

124

کشاورزی

علوم باغبانی

علوم باغبانی

کارشناسی

125

کشاورزی

علوم باغبانی

گلکاری

کارشناسی ارشد و دکتری

126

کشاورزی

علوم باغبانی

میوه کاری

کارشناسی ارشد و دکتری

127

کشاورزی

علوم باغبانی

سبزیکاری

کارشناسی ارشد

128

کشاورزی

علوم باغبانی

گیاهان دارویی

کارشناسی ارشد

129

کشاورزی

علوم و صنایع غذائی

علوم و صنایع غذائی

کارشناسی

130

کشاورزی

علوم و صنایع غذائی

علوم و صنایع غذائی گرایش شیمی مواد غذایی

کارشناسی ارشد

131

کشاورزی

علوم و صنایع غذائی

علوم و صنایع غذائی تکنولوژی مواد غذایی

کارشناسی ارشد و دکتری

132

کشاورزی

علوم و صنایع غذائی

علوم و صنایع غذائی میکروبیولوژی مواد غذایی

دکتری

133

کشاورزی

مهندسی بیوسیستم

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

کارشناسی

134

کشاورزی

مهندسی بیوسیستم

مهندسی مکانیک بیوسیستم

کارشناسی

135

کشاورزی

مهندسی بیوسیستم

مهندسی مکانیک بیوسیستم طراحی و ساخت

کارشناسی ارشد

136

کشاورزی

مهندسی بیوسیستم

مهندسی مکانیک بیوسیستم فناوری پس از برداشت

کارشناسی ارشد

137

کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

علوم خاک

کارشناسی

138

کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

علوم باغبانی

کارشناسی

139

کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

علوم دامی

کارشناسی

140

کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

ماشینهای کشاورزی

کارشناسی

141

کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

گیاهپزشکی

کارشناسی

142

کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی

143

کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

کارشناسی ارشد

144

کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج کشاورزی

دکتری

145

کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

آموزش کشاورزی

دکتری

146

کشاورزی

علوم خاک

علوم خاک

کارشناسی و کارشناسی ارشد

147

کشاورزی

علوم خاک

شیمی و حاصلخیزی

دکتری

148

کشاورزی

علوم خاک

پیدایش و رده بندی خاک

دکتری

149

کشاورزی

علوم خاک

فرسایش و حفاظت خاک

دکتری

150

کشاورزی

گیاهپزشکی

گیاهپزشکی

کارشناسی

152

کشاورزی

مهندسی آب

آبیاری و زهکشی

کارشناسی

152

کشاورزی

مهندسی آب

هواشناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

153

کشاورزی

مهندسی آب

سازه های آبی

کارشناسی ارشد

154

کشاورزی

مهندسی آب

آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

155

کشاورزی

مهندسی آب

علوم و مهندسی آب

دکتری

156

کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات

زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی

157

کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات

اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد و دکتری

158

کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات

زراعت

کارشناسی ارشد و دکتری

159

کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات

شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

کارشناسی ارشد

160

کشاورزی

علوم دامی

علوم دامی

کارشناسی

161

کشاورزی

علوم دامی

علوم دامی ( گرایش های تغذیه دام و فیزیولوژی دام و  اصلاح دام)

کارشناسی ارشد

162

کشاورزی

مدیریت مناطق بیابانی

محیط زیست

کارشناسی

163

کشاورزی

مدیریت مناطق بیابانی

مرتع و آبخیزداری

کارشناسی

164

کشاورزی

مدیریت مناطق بیابانی

مدیریت مناطق بیابانی

کارشناسی ارشد

165

کشاورزی

مدیریت مناطق بیابانی

فرآوری محصولات شیلاتی

کارشناسی ارشد

166

کشاورزی

مدیریت مناطق بیابانی

تکثیر و پرورش ابزیان

کارشناسی ارشد

167

کشاورزی

گیاهپزشکی

بیماری شناسی گیاهی

کارشناسی ارشد و دکتری

168

کشاورزی

گیاهپزشکی

حشره شناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

169

مهندسی

مهندسی راه و ساختمان

عمران

کارشناسی

170

مهندسی راه و ساختمان

مهندسی راه و ساختمان

سازه های هیدرولیکی

کارشناسی ارشد

171

مهندسی راه و ساختمان

مهندسی راه و ساختمان

محیط زیست

کارشناسی ارشد

172

مهندسی راه و ساختمان

مهندسی راه و ساختمان

خاک و پی

کارشناسی ارشد

173

مهندسی راه و ساختمان

مهندسی راه و ساختمان

سازه

کارشناسی ارشد و دکتری

174

مهندسی راه و ساختمان

مهندسی راه و ساختمان

آب

دکتری

175

مهندسی راه و ساختمان

مهندسی راه و ساختمان

خاک

دکتری

176

مهندسی راه و ساختمان

مهندسی مواد

متالوژی صنعتی

کارشناسی

177

مهندسی راه و ساختمان

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد

کارشناسی ارشد

178

مهندسی راه و ساختمان

مهندسی مواد

خوردگی و حفاظت از مواد

کارشناسی ارشد

179

مهندسی راه و ساختمان

مهندسی مواد

شکل دادن فلزات

کارشناسی ارشد

180

مهندسی راه و ساختمان

مهندسی مواد

الکتروسرامیک

کارشناسی ارشد

181

مهندسی راه و ساختمان

مهندسی مواد

نانو مواد

کارشناسی ارشد

182

مهندسی راه و ساختمان

مهندسی مواد

مهندسی مواد

دکتری

183

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق و الکترونیک

الکترونیک  

کارشناسی و کارشناسی ارشد

184

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق و الکترونیک

قدرت      

کارشناسی و کارشناسی ارشد

185

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق و الکترونیک

کنترل     

کارشناسی و کارشناسی ارشد

186

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق و الکترونیک

مخابرات    

کارشناسی

187

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق و الکترونیک

مخابرات سیستم  

کارشناسی ارشد و دکتری

188

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق و الکترونیک

مخابرات میدان             

کارشناسی ارشد و دکتری

189

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار  

کارشناسی

190

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

191

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد و دکتری

192

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی قدرت و کنترل

مهندسی برق و الکترونیک ( قدرت)

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

193

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی قدرت و کنترل

مهندسی برق و الکترونیک ( کنترل)

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

194

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی قدرت و کنترل

مهندسی برق و الکترونیک (مدیریت انرژی)

کارشناسی ارشد

195

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر    (سخت افزار)

کارشناسی

196

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

197

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) 

کارشناسی ارشد و دکتری

198

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر (معماری)   

کارشناسی ارشد

199

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر  (مهندسی پزشکی) 

کارشناسی ارشد و دکتری

200

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی مخابرات و الکترونیک

الکترونیک

کارشناسی

201

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی مخابرات و الکترونیک

مخابرات

کارشناسی

202

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی مخابرات و الکترونیک

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد و دکتری

203

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی مخابرات و الکترونیک

مخابرات میدان

کارشناسی ارشد و دکتری

204

مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی (پالایش، پتروشیمی و گاز)

کارشناسی

205

مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

206

مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی (شبیه سازی و کنترل فرآیندها)

کارشناسی ارشد

207

مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی (گاز)

کارشناسی ارشد

208

مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی نفت

مهندسی نفت (مخازن)

کارشناسی

209

مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی نفت

مهندسی نفت - گرایش مخازن هیدروکربنی

کارشناسی ارشد

210

مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی-گرایش محیط زیست

کارشناسی ارشد

211

مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی-گرایش پلیمر

کارشناسی ارشد

212

مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی-گرایش فرآوری و انتقال گاز

کارشناسی ارشد

213

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

مکانیک جامدات

کارشناسی

214

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات

کارشناسی و دکتری

215

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد و دکتری

216

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

217

مهندسی مکانیک

مهندسی هوافضا

آیرودینامیک

کارشناسی ارشد و دکتری

218

مهندسی مکانیک

مهندسی هسته‌ای

رآکتور

کارشناسی ارشد و دکتری

219

مهندسی مکانیک

مهندسی هسته‌ای

پرتوپزشکی

کارشناسی ارشد و دکتری

220

هنر و معماری

معماری

معماری

کارشناسی و کارشناسی ارشد

221

هنر و معماری

شهرسازی

مهندسی شهرسازی

کارشناسی

222

هنر و معماری

شهرسازی

برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

223

هنر و معماری

شهرسازی

طراحی شهری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

224

هنر و معماری

هنر

صنایع دستی

کارشناسی

225

هنر و معماری

هنر

ارتباط تصویری

کارشناسی

226

هنر و معماری

هنر

فرش (طراحی)

کارشناسی

227

هنر و معماری

هنر

پژوهش هنر

کارشناسی ارشد

228

دانشکده کشاورزی و منابع  طبیعی داراب

اگرواکولوژی

اگرواکولوژی

کارشناسی  ارشد ناپیوسته

229

دانشکده کشاورزی و منابع  طبیعی داراب

مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت

مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت

کارشناسی ناپیوسته

230

دانشکده کشاورزی و منابع  طبیعی داراب

مهندسی علوم باغبانی

مهندسی علوم باغبانی

کارشناسی پیوسته

231

دانشکده کشاورزی و منابع  طبیعی داراب

مهندسی مرتع و آبخیزداری

مهندسی مرتع و آبخیزداری

کارشناسی پیوسته

232

دانشکده کشاورزی و منابع  طبیعی داراب

تولیدات گیاهی

زراعت

کارشناسی ناپیوسته

 
دانشکده های دانشگاه شیراز

ردیف

دانشکده

آدرس

شماره تماس

1

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شیراز – مجتمع دانشگاهی پردیس ارم

6269223-0711

2

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

شیراز - مجتمع دانشگاهی پردیس ارم

6270621 

3

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

شیراز میدان ارم- پردیس ارم

6281000 (0711)

4

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

شیراز – مجتمع دانشگاهی پردیس ارم  

6287310

5

دانشکده دامپزشکی

شیراز – کیلومتر 12 جاده شیراز-اصفهان – منطقه باجگاه

60-2286950

6

دانشکده علوم

شیراز – چهار راه ادبیات  

2282380 الی 2282140

7

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

شیراز - میدان ارم - مجتمع دانشگاهی پردیس ارم

6276708-0711        

8

دانشکده مهندسی 2       

شیراز خیابان ملاصدرا

6133637

9

دانشکده کشاورزی

شیراز – کیلومتر 12 جاده شیراز-اصفهان – منطقه باجگاه

2276906

10

دانشکده مهندسی

شیراز – خیابان زند

6473002 الی 6473008

11

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

شیراز – خیابان ملاصدرا

6473170 و 6133770

12

دانشکده مهندسی مکانیک

شیراز - خیابان ملاصدرا

2303051

13

دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب

داراب–کیلومتر 8 جاده قدیم داراب-فسا

6343208-6343305 (0732)

14

دانشکده هنر و معماری

شیراز - معالی آباد - گلدشت 3

6230450

موزه تاریخ طبیعی

‫به منظور بالا بردن سطح دانش عمومی درباره عالم خلقت و شناخت ارزش وجودی گیاهان و جانوران و همچنین کمک به آموزش بهتر علوم و جبران کمبود آزمایشگاههای مراکز آموزشی،این موزه در اسفند ماه سال 1353 با تلاش بیدریغ آقای دکتر صدرالدین شریفی تأسیس و در سال 1356به ساختمان کنونی زیر بنای حدود 5000 متر مربع انتقال یافت .
این موزه شامل بخشهای جانوری، گیاهی، زمین شناسی، حشره شناسی، نجوم، تکنولوژی، آناتومی، تمبر و سکه و کارگاه تاکسیدرمی می باشدکه فعالیتهای آنها در سه محور آموزشی، پژوهشی و نمایشی صورت می گیرد.

 

باغ گیاهشناسی ارم

باغ گیاهشناسی ارم یکی از واحدهای دانشگاه شیراز است که از سال 1358 با همکاری اداره باغبانی دانشگاه و بخشهای باغبانی، زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و بخش زیست‌شناسی دانشکده علوم تشکیل شده و اکنون زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز فعالیت های خود را ادامه می‌دهد.

 

رصد خانه ابوریحان

 

خوابگاه دانشگاه شیراز

نام  خوابگاه

آدرس

خوابگاه 3       

پردیس ارم

خوابگاه 4

پردیس ارم

خوابگاه 5

پردیس ارم

خوابگاه 8

پردیس ارم

خوابگاه 9

پردیس ارم

خوابگاه 10

پردیس ارم

خوابگاه 11

پردیس ارم

خوابگاه 12

پردیس ارم

خوابگاه 13

پردیس ارم

خوابگاه 14

پردیس ارم

خوابگاه‌شهدا 1

پردیس ارم

خوابگاه‌شهدا 2

پردیس ارم

خوابگاه‌شهدا 3

پردیس ارم

خوابگاه شهید مفتح

پردیس ارم

خوابگاه شهیددستغیب

پردیس ارم

خوابگاه شهید چمران

پردیس ارم

ایران سرا

پردیس ارم

خوابگاه قدس

میدان دانشجو

خوابگاه زند

خیابان زند

خوابگاه کشاورزی

دانشکده کشاورزی

خوابگاه دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی

 

نشانی اداره خوابگاه های برادران: شیراز - میدان ارم - مجتمع پردیس - ساختمان حوزه معاونت دانشجویی - طبقه دوم – اتاق 211// تلفن : 6273451 -0711

نشانی اداره خوابگاه های خواهران : شیراز - میدان ارم - مجتمع پردیس - روبروی‌استخرسرپوشیده - اداره خوابگاه‌های خواهران/ تلفن: 6282729 - 0711 
 
توضیحات پیوست دفترچه انتخاب رشته 93

-1 به دانشجویان دارای رتبه برتر آزمون سراسری با اولویت خوابگاه واگذار خواهد شد. 2- با توجه به محدودیت خوابگاهی، این دانشگاه حداکثر برای پذیرش 400 نفر دانشجوی دختر و 350 نفر دانشجوی پسر در خوابگاه دولتی ظرفیت دارد که بر اساس اولویت واگذار می شود. 3- به دانشجویان روزانه که ساکن اطراف شیراز تا شعاع 100 کیلومتری، در صورت وجود ظرفیت خوابگاه واگذار می شود. 4- شهرستان داراب در 270 کیلومتری شهر شیراز و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب در 7 کیلومتری شهرستان داراب قرار مراجعه فرمایید.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.