گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 199170

قابل توجه شرکت کنندگان تمامی رشته‌های آزمون کارشناسی ارشد 95؛

دفترچه سوالات کنکور ارشد 95 منتشر شد +دانلود

برای بسیاری از شرکت کنندگان آزمون سراسری 95 بسیار جذاب است که عملکرد خود در کنکور را سریعتر مورد بررسی قرار داده و از حدود نمره خود مطلع شوند. هر چند ممکن است برخی نیز چندان هم به دنبال این موضوع نباشند.

خبرنامه دانشجویان ایران: دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد 95 منتشر شد.

به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ برای بسیاری از شرکت کنندگان آزمون سراسری 95 بسیار جذاب است که عملکرد خود در کنکور را سریعتر مورد بررسی قرار داده و از حدود نمره خود مطلع شوند. هر چند ممکن است برخی نیز چندان هم به دنبال این موضوع نباشند.

گفتنی است، کلید این سوالات روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.

در ادامه جدول مربوط به لینکهای دریافت سوالات آزمون کارشناسی ارشد 95 را می بینید:

لینک دانلود دفترچه

کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2
 

1101 - مجموعه زبان وادبیات فارسی

دریافت دفترچه

1102 - مجموعه علوم جغرافیایی

دریافت دفترچه

1103 - سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دریافت دفترچه

1104 - مجموعه زبان عربی

دریافت دفترچه

1105 - مجموعه علوم اقتصادی

دریافت دفترچه

1106 - مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دریافت دفترچه

1107 - مجموعه تاریخ

دریافت دفترچه

1108 - مجموعه علوم اجتماعی

دریافت دفترچه

1109 - فرهنگ وزبان های باستانی

دریافت دفترچه

1110 - مجموعه زبان شناسی

دریافت دفترچه

1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1

دریافت دفترچه

1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2

دریافت دفترچه

1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3

دریافت دفترچه

1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4

دریافت دفترچه

1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5

دریافت دفترچه

1116 - مجموعه فلسفه

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2
 

1117 - مجموعه علوم تربیتی /1

دریافت دفترچه

1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی

دریافت دفترچه

1120 - مجموعه زبان فرانسه

دریافت دفترچه

1121 - مجموعه زبان انگلیسی

دریافت دفترچه

1122 - مجموعه زبان روسی

دریافت دفترچه

1123 - مجموعه علوم تربیتی /2

دریافت دفترچه

1124 - مجموعه زبان المانی

دریافت دفترچه

1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی

دریافت دفترچه

1126 - مجموعه حقوق

دریافت دفترچه

1127 - مجموعه ایرانشناسی

دریافت دفترچه

1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

دریافت دفترچه

1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)

 دریافت دفترچه

1129 - زبان وادبیات اردو

دریافت دفترچه

1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل

دریافت دفترچه

1131 - مجموعه مطالعات جهان

دریافت دفترچه

1132 - مجموعه باستان شناسی

دریافت دفترچه

1133 - مجموعه روانشناسی

دریافت دفترچه

1134 - مجموعه حسابداری

دریافت دفترچه

1137 - مطالعات زنان

دریافت دفترچه

1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

دریافت دفترچه

1139 - مددکاری اجتماعی

دریافت دفترچه

1140 - پژوهش علوم اجتماعی

دریافت دفترچه

1142 - مجموعه مدیریت

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1143-مجموعه روان شناسی (2)

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1146 - مجموعه محیط زیست

دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2
 

1148 - مجموعه مدیریت اجرایی

دریافت دفترچه

1152 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی

دریافت دفترچه

1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیک

دریافت دفترچه

1155 - اطلاعات استراتژیک

دریافت دفترچه

1156 - اماد

دریافت دفترچه

1157 - مدیریت بحران

دریافت دفترچه

1201 - مجموعه علوم زمین

دریافت دفترچه

1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2
 

1203 - مجموعه شیمی

دریافت دفترچه

1204 - مجموعه فیزیک

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره2 
 

1205 - مجموعه فوتونیک

دریافت دفترچه

1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی

دریافت دفترچه

1207 - مجموعه آمار

دریافت دفترچه

1208 - مجموعه ریاضی

دریافت دفترچه

1209 - مجموعه علوم کامپیوتر

دریافت دفترچه

1213 - زیست شناسی -علوم گیاهی

دریافت دفترچه

1214 - زیست شناسی -علوم جانوری

دریافت دفترچه

1215 - محیطزیست دریا

دریافت دفترچه

1216 - مجموعه زیست شناسی دریا

دریافت دفترچه

1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/

  دریافت دفترچه

1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم

 دریافت دفترچه

1219 - مجموعه علوم شناختی

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1251 - مجموعه مهندسی برق

 دریافت دفترچه

1253 - مجموعه مهندسی نفت

  دریافت دفترچه

1255 - مجموعه مهندسی پلیمر

  دریافت دفترچه

1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی

دریافت دفترچه

1257 - مهندسی شیمی

دریافت دفترچه

1259 - مجموعه مهندسی صنایع

 دریافت دفترچه

1262 - مدیریت درسوانح طبیعی

دریافت دفترچه

1263 - مهندسی عمران نقشه برداری

دریافت دفترچه

1264 - مجموعه مهندسی عمران

 دریافت دفترچه

1266 - مجموعه دریانوردی

دریافت دفترچه

1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2
 

1268 - مجموعه مهندسی معدن

دریافت دفترچه

1272 - مجموعه مهندسی مواد

 دریافت دفترچه

1273 - نانوفناوری -نانومواد

 دریافت دفترچه

1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر

 دریافت دفترچه

1279 - مجموعه مهندسی هوافضا

دریافت دفترچه

1283 - مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی

دریافت دفترچه

1284 - مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف

 دریافت دفترچه

1285 - مجموعه بیوتکنولوژی

 دریافت دفترچه

1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

دریافت دفترچه

1287 - مهندسی طراحی محیطزیست

دریافت دفترچه

1288 - مدیریت نساجی

دریافت دفترچه

1289 - مهندسی فراوری وانتقال گاز

دریافت دفترچه

1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت

دریافت دفترچه

1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی

دریافت دفترچه

1293 - مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست

دریافت دفترچه

1294 - مجموعه ایمنی صنعتی

دریافت دفترچه

1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری

دریافت دفترچه

1302 - مجموعه مهندسی کشاورزی اب

دریافت دفترچه

1303 - مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات

دریافت دفترچه

1304 - مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی

دریافت دفترچه

1305 - مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی

دریافت دفترچه

1306 - مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی

 دریافت دفترچه

1307 - مهندسی منابع طبیعی -جنگل

 دریافت دفترچه

1308 - مهندسی کشاورزی -علوم خاک

 دریافت دفترچه

1309 - مجموعه مهندسی کشاورزی - علوم دام وطیور

دریافت دفترچه

1310 - مهندسی تولیدات گیاهی

 دریافت دفترچه

1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی - شیلات

 دریافت دفترچه

1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی - چوب

 دریافت دفترچه

1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی

دریافت دفترچه

1314 - مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی

 دریافت دفترچه

1315 - مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی

 دریافت دفترچه

1317 - مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست

دریافت دفترچه

1319 - مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم

 دریافت دفترچه

1321 - مجموعه منابع طبیعی - بیابان

دریافت دفترچه

1322 - مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

دریافت دفترچه

1323 - مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی

دریافت دفترچه

1324 - مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی

دریافت دفترچه

1325 - مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی

دریافت دفترچه

1326 - مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز

دریافت دفترچه

1327 - مدیریت کشاورزی

 دریافت دفترچه

1328 - مهندسی فضای سبز

دریافت دفترچه

1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری

دریافت دفترچه

1351 - طراحی شهری

دریافت دفترچه

1352 - مجموعه معماری

دریافت دفترچه

1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی

دریافت دفترچه

1356 - نمایش عروسکی

 دریافت دفترچه

1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما

 دریافت دفترچه

1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی

دریافت دفترچه

1360 - مجموعه هنرهای موسیقی

دریافت دفترچه

1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری

دریافت دفترچه

1362 - طراحی صنعتی

دریافت دفترچه

1363 - فرش

دریافت دفترچه

1364 - طراحی پارچه ولباس

 دریافت دفترچه

1501 - انگل شناسی دامپزشکی

 دریافت دفترچه

1502 - فیزیولوژی دامپزشکی

 دریافت دفترچه

1503- قارچ شناسی دامپزشکی

 دریافت دفترچه

1504 - بافت شناسی دامپزشکی

 دریافت دفترچه

1505 - باکتری شناسی دامپزشکی

دریافت دفترچه

1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی

 دریافت دفترچه

1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی

دریافت دفترچه

1509 - بیوشیمی بالینی

دریافت دفترچه

زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه

دریافت دفترچه

زبان فرانسه برای کد رشته 1126 - صبح جمعه

دریافت دفترچه

زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه

 

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
زینال
[1395/02/21 - 17:08]
سلام دفترچه سوال علوم تربیتی 1117 104c را چجوری میشه دانلود کرد؟