گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 318974

توضیحاتی در مورد کارنامه آزمون ارشد؛

عددهای کارنامه ارشد به چه معناست؟

همزمان با اعلام نتایج کارشناسی ارشد، کارنامه ای حاوی اطلاعات علمی داوطلبان منتشر می شود. این کارنامه علاوه بر اعلام نتیجه آزمون ، اطلاعاتی را در اختیار داوطلبان قرار می دهد که بر اساس آن می توانند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همزمان با اعلام نتایج کارشناسی ارشد ، کارنامه ای حاوی اطلاعات علمی داوطلبان منتشر می شود . به بیان دیگر داوطلبانی که پس از ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 98 در این آزمون شرکت می کنند می بایست برای مشاهده جزئیات نتایج به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و کارنامه اولیه آزمون کارشناسی ارشد 98 را دریافت نمایند . این کارنامه علاوه بر اعلام نتیجه آزمون ، اطلاعاتی را در اختیار داوطلبان قرار می دهد که بر اساس آن می توانند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد شرکت کنند. در ادامه نگاهی به بخش های مختلف کارنامه را توضیح می دهیم.

ردیف ۱- شماره داوطلب:
در این ردیف، شماره داوطلب در رشته امتحانی اول (اصلی) درج شده است.

ردیف ۲- علاقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی:
در این ردیف، برای آن دسته از داوطلبانی که علاقه مندی خود را به رشته های تحصیلی در دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی به هنگام ثبت نام در تقاضانامه اینترنتی اعلام نموده اند، کلمه «بلی» و برای سایر داوطلبان کلمه «خیر» درج شده است.

در صورتی که حداقل نمره علمی لازم را برای انتخاب رشته های این دانشگاه ها کسب کرده باشند، در ذیل بند الف (مشخصات ثبت نامی) پیغامی را مبنی بر امکان انتخاب این رشته ها در کارنامه اعلام نتایج اولیه مشاهده خواهند نمود. لذا این دسته از داوطلبان در صورتی که علاقمند به انتخاب رشته های مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور هستند، می بایست پس از واریز مبلغ 138.000 ریال (معادل سیزده هزار و هشتصد تومان) بابت اعلام علاقمندی به رشته های این دانشگاه ها و مؤسسات، از طریق سیستم اینترنتی و توسط کارت های بانکی عضو شبکه شتاب، نسبت به اعلام علاقمندی به انتخاب این دانشگاه ها و مؤسسات اقدام نموده و سپس این رشته ها را در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج نمایند.

ردیف ۳- وضعیت انتخاب رشته داوطلب:
در این ردیف مفهوم درج کلمه «مجاز می باشید» به منزله آن است که با توجه به ثمرات اکتسابی داوطلب در رشته امتحانی و کد ضریب و یا کد ضرایب موجود در هر رشته و سهمیه مربوط و مندرجات جدول شماره ۷، مجاز به انتخاب رشته بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (همین دفترچه) می باشد و برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته نمی باشند، در ردیف ۶ کارنامه آنان کلمه «مجاز نیستید»درج شده است.

ردیف ۴- معدل مؤثر:
در این ردیف، بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی، با توجه به اختلاف سطح علمی دانشگاه ها، معدل داوطلبان بر اساس رشته، دانشگاه و نمره علمی تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است.

ردیف ۵- کد و نام رشته امتحانی اول:
در این ردیف، کد و نام رشته امتحانی اول (اصلی) داوطلب درج شده است.

ردیف ۶- نمرات اکتسابی:
در این ردیف، نام دروس امتحانی و نمرات اکتسابی داوطلب به ترتیب دروس در فاصله (۱۰۰ و ۳۳/ ۳۳ -) درج شده است.

تبصره ۱- نمره های خام هر درس به صورت درصدی درج گردیده و این نمرات در هر درس نشانگر آن است که داوطلب چند درصد از نمره یک آزمون ایک درس) را پس از کسر نمرات منفی پاسخ های غلط، به دست آورده است. مثلا نمره خام ۷۵، در درس زبان خارجی بدین معنی خواهد بود که پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخ های داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذکور هفتاد و پنج (۷۵) شده است. تبصره ۲- در مواردی که نمره خام داوطلب در یک درس عدد صفر (0) درج شده است، به منزله آن است که پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخ های داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذکور صفر (0) شده است. تبصره ۳- در مواردی که داوطلب به هیچ یک از سؤالات یک درس پاسخ نداده باشد، در مقابل درس مذکور کلمه «سفید» درج شده است.

تبصره ۴- در مواردی که نمره خام داوطلب در یک درس به صورت عدد منفی درج گردیده، به منزله آن است که پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخ های داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذکور منفی شده است.

ردیف ۷- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب:
نظر به اینکه بر اساس کلیه شرایط و ضوابط آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸، ابتدا فهرست اسامی چند برابر ظرفیت استخراج و فقط این افراد (افرادی که در ردیف چند برابر ظرفیت قرار گرفته اند) مجاز به انتخاب رشته خواهند بود و برای مراحل مختلف شامل: بررسی ص لاحیت عمومی، شرکت در آزمون تشریحی یا عملی معرفی می گردند، لذا وضع علمی داوطلبان بر اساس گزینش علمی انجام شده مذکور در هر گرایش رشته امتحانی، در این جدول مشخص شده است. مفهوم هر یک از مندرجات جدول شماره ۷ کارنامه اولیه نتایج به شرح زیر اعلام می گردد.

۷ - ۱ - کد ضریب: منظور از کد ضریب، کد مجموعه رشته گرایش هایی است که دارای ضرایب یکسان می باشند. این کد در جدول ذیل بند ۵ کارنامه و هر یک از کد رشته های امتحانی دفترچه راهنمای ثبت نام و همچنین بالای جداول کدرشته محل های تحصیلی، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده است.

۷ - ۲ - نمره کل: عبارت است از نمره داوطلب بر اساس ۸۰٪ نمره علمی حاصل از آزمون اختصاصی که با ضرایب مربوط برای هر کد ضریب (در رشته هایی که دارای چند گرایش می باشند) محاسبه شده و ۲۰٪ معدل مؤثر مقطع کارشناسی

۷ - ۳ - رتبه کل داوطلب در سهمیه: در این ستون، رتبه کل داوطلب در بین کلیه شرکت کنندگان رشته امتحانی در سهمیه و در هر کد ضریب، درج گردیده است. نمره کل و رتبه داوطلب درج شده برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند و رشته امتحانی آنان دارای آزمون عملی، دروس پروژه و یا تشریحی بوده و آزمون آن متعاقبا برگزار می گردد، غیر قابل استناد می باشد، چون پس از برگزاری آزمون مذکور و اعمال نمره دروس مربوط، این رتبه ها تغییر می نماید. به عبارت دیگر این رتبه ها فقها تا این مرحله معتبر و در گزینش نهایی معتبر نخواهد بود.

۷- ۴ - رتبه کل داوطلب بدون سهمیه: در این ستون، رتیه داوطلب در بین کلیه شرکت کنندگان رشته امتحانی در هر کدضریب، بدون در نظر گرفتن سهمیه درج گردیده است.

۷ - ۵ - آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته های دوره روزانه و نوبت دوم «شبانه »: در این ستون، آخرین رتبه مجاز در رشته های تحصیلی دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه)، در هر کد فریب با توجه به سهمیه درج گردیده است.

۷ - ۶ - نتیجه در رشته های دوره روزانه و نوبت دوم «شبانه»: در این ستون، در رشته های دوره روزانه و نوبت دوم شبانه و در هر کد ضریب، که نشانگر مجاز یا غیر مجاز بودن داوطلب برای انتخاب کد رشته محل یا رشته محل های کد ضریب مریوط، بر اساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (همین دفترچه) درج شده، مشخص می شود. بدین ترتیب داوطلبی مجاز به انتخاب کد رشته محل یا رشته محل هایی از کد ضریب مربوط به رشته امتحانی می باشد، که در ستون نتیجه برای وی کلمه «مجاز» درج شده است. بدیهی است در صورتی که در ستون نتیجه در مقابل کد ضرایبی از رشته امتحانی کلمه «غیرمجاز» درج شده باشد. به منزله آن است که داوطلب مجاز به انتخاب کد رشته محل یا کدرشته محل های کد ضرایب غیر مجاز نمی باشد.

۷ - ۷ - رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه و غیر نوبت دوم «شبانه »: در این ستون، رتبه داوطلب در سهمیه و در بین علاقمندان به رشته های تحصیلی روزانه و غیر نوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه مربوط درج گردیده است.

۷ - ۸ - آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه و غیرنوبت دوم «شبانه»: در این ستون، آخرین رتبه مجاز برای رشته های تحصیلی غیر روزانه و غیر نوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه مربوط درج گردیده است.

۷ - ۹ - نتیجه در دوره های غیر روزانه و غیر نوبت دوم «شبانه »: در این ستون، نتیجه در رشته های تحصیلی غیر روزانه و غیر نوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب که نشانگر مجاز یا غیر مجاز بودن داوطلب برای انتخاب کد رشته محل یا رشته محل های کد ضریب مریوط، بر اساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی  درج شده، مشخص می شود. بدین ترتیب داوطلبی مجاز به انتخاب کدرشته محل یا کدرشته محل هایی از کد ضریب مربوط به رشته امتحانی می باشد که در ستون نتیجه برای وی کلمه «مجاز» درج شده است.

بدیهی است در صورتی که در ستون نتیجه در مقابل کد ضریب و یا کد ضرایبی از رشته امتحانی کلمه «غیرمجاز» درج شده باشد. به منزله آن است که داوطلب مجاز به انتخاب کدرشته محل یا کدرشته محل های کد ضرایب غیر مجاز نمی باشد. در صورت وجود ظرفیت پذیرش در رشته های تحصیلی غیر روزانه و غیر نوبت دوم (شبانه)، از رشته امتحانی داوطلب، در ردیف های ۷-۷، ۸-۷ و ۹-۷ به ترتیب: رتبه داوطلب، آخرین رتبه مجاز و نتیجه درج خواهد شد.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.