گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 320605

بررسی هزینه‌های ادامه تحصیل در دانشگاه‌های برتر پایتخت؛

با ۱۶ میلیون تومان ارشد دانشگاه دولتی بگیرید

خیلی ها حاضر هستند برای تحصیل در دوره های شبانه شهریه بپردازند، اما هر طور شده سر کلاس دانشگاههای برتر بنشینند. خیلی های دیگر تحصیل رایگان و بدون دغدغه در دانشگاههای سطح پایین تر را ترجیح می دهند.بعضا ممکن است مجبور شوید برای یک ترم تحصیلی حدود چهار میلیون تومان شهریه بپردازید.

به گزارش سرویس صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ خیلی ها حاضر هستند برای تحصیل در دوره های شبانه شهریه بپردازند، اما هر طور شده سر کلاس دانشگاههای برتر بنشینند. خیلی های دیگر تحصیل رایگان و بدون دغدغه در دانشگاههای سطح پایین تر را ترجیح می دهند. در این گزارش سراغ شهریه دوره نوبت دوم یا همان شبانه مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های برتر تهران رفتیم. درس خواندن در دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، الزهرا و خوارزمی، به خصوص در دوره شبانه دردسرهای خودش را دارد. بعضا ممکن است مجبور شوید برای یک ترم تحصیلی حدود چهار میلیون تومان شهریه بپردازید.

در این گزارش علاوه بر جزئیات آخرین جدول شهریه ای که توسط دانشگاه ها اعلام شده و برای ورودی های سال ۹۷ اعمال می شود، محاسبه کردیم که در حال حاضر اگر دانشجویی بخواهد ۱۰واحد نظری در یک ترم بردارد، باید چقدر شهر به بپردازد. این اعداد و ارقام ممکن است برای ورودی های سال ۹۸ کمی افزایش پیدا کند، اما فعلا این دادهها تنها اعداد و ارقام در دسترس برای شهریه دوره شبانه مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های تهران است، دانشگاهها دو نوع شهریه از دانشجویان دوره شبانه دریافت می کنند. شهریه ثابت هر ترم تحصیلی به قوت خود باقی است و شهریه متغیر بسته به تعداد و نوع واحدهای درسی دانشجو در هر ترم تعیین می شود، شهریه ثابت دانشگاهها برای رشته های علوم انسانی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان کمتر از رشته های فنی و علوم پایه است. همچنین دانشگاهها برای واحدهای عملی، شهریه بیشتری نسبت به واحدهای نظری دریافت می کنند.

دانشگاه تهران، سه میلیون و ۹۴۰ هزار تومان
اگر می خواهید پیه شهریه نوبت دوم را به تنتان بمالید و هرطور شده کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران بگذرانید، باید هر ترم دست کم ۸۴۵ هزار تومان برای شهریه ثابت کنار بگذارید. هر واحد نظری در این دانشگاه ۱۵۰ هزار تومان و هر واحد عملی ۲۲۵هزار تومان شهریه لازم دارد. به عبارتی اگر بخواهید یک ترم ۱۰ واحد نظری بردارید، باید رقمی معادل دو میلیون و ۳۴۵هزار تومان برای شهریه در نظر داشته باشید. شهریه نوبت دوم برای رشته های فنی مهندسی و علوم پایه عموما بیشتر است. دانشگاه تهران شهریة ثابت گروههای آموزشی علوم پایه و فنی مهندسی را ۹۳۸ هزار تومان در نظر گرفته و هر واحد نظری ۲۲۵هزار تومان شهریه می خواهد. شهریه متغیر واحدهای عملی در این دانشگاه بیشتر و ۳۳۸هزار تومان است. به عبارتی اگر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دانشگاه تهران باشید و در یک ترم ۱۰ واحد نظری بردارید، باید سه میلیون و ۹۳۸ هزار تومان شهریه بپردازید.

دانشگاه شهید بهشتی، سه میلیون و ۹۱۰هزار تومان
بیشترین شهریه ثابت نوبت دوم برای دانشجوهای کارشناسی ارشد مربوط به دانشگاه شهید بهشتی است. دانشجویان ارشد شبانه در این دانشگاه هر ترم یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان شهریه ثابت می پردازند. شهریه هر واحد نظری برای دانشجویان شبانه کارشناسی ارشد ۲۰۵هزار تومان و شهریه در نظر گرفته شده برای واحدهای عملی ۲۳۶ هزار تومان است. همچنین هر واحد پایان نامه در این دانشگاه ۵۷۵هزار تومان شهریه لازم دارد. به عبارتی اگر دانشجوی ارشد شبانه در رشته های علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در یک ترم ۱۰واحد نظری انتخاب کند، باید سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شهریه بپردازد. شهریه دانشگاهها برای گروه های علوم پایه و فنی مهندسی بیشتر است. دانشجویان شبانه مقطع کارشناسی ارشد این رشته ها در دانشگاه شهید بهشتی هر ترم یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان شهریه ثابت و ۲۴۰ هزار تومان شهریه متغیر برای هر واحد نظری پرداخت می کنند. شهریه تعیین شده برای واحدهای عملی رشته های علوم پایه و فنی مهندسی ۳۱۹هزار تومان است. به این ترتیب یک دانشجوی شبانه کارشناسی ارشد فنی مهندسی در دانشگاه شهید بهشتی، برای یک ترم ۱۰واحدی باید دست کم سه میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بپردازد.

دانشگاه صنعتی شریف، سه میلیون و ۸۳۰هزار تومان
هر چند دانشگاه شریف یکی از دانشگاه های صنعتی به حساب می آید، اما در رشته های انسانی مثل مدیریت، اقتصاد و زبان کلی حرف برای گفتن دارد. شهریه ثابت دانشجویان شبانه مقطع کارشناسی ارشد در معدود رشته های علوم انسانی دانشگاه شریف، یک میلیون تومان است و هر واحد نظری آنها ۱۸۱ هزار تومان شهریه متغیر دارد. همچنین شهریه متغیر تعیین شده برای واحدهای پایان نامه و رساله دانشگاه صنعتی شریف ۴۵۲ هزار تومان است. به عبارتی اگر دانشجوی شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه شریف در رشته های علوم انسانی باشید، برای هر ترم با ۱۰ واحد نظری باید دو میلیون و ۱۰ هزار تومان شهریه بدهید. دانشگاه شریف از دانشجوهای شبانه کارشناسی ارشد در رشته های علوم پایه و فنی مهندسی مبلغ ۴۰۷ هزار تومان برای هر واحد عملی دریافت می کند. شهریه ثابت برای این دانشجویان هر ترم یک میلیون و ۱۷ هزار تومان و شهریه متغیر هر واحد نظری برای آنها ۷۱ هزار تومان تعیین شده است. به عبارتی یک ترم با ۱۰ واحد درس نظری برای دانشجویان شبانه کارشناسی ارشد در رشته های فنی مهندسی دانشگاه شریف، مبلغ سه میلیون و ۲۷ هزار تومان شهریه لازم دارد. این دانشگاه شهریه ثابت متعادلی از دانشجویان دریافت می کند، اما شهریه متغیر واحدهای درسی آن در رتبه دوم بین دانشگاههای تهران قرار دارد.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چهار میلیون و ۱۲۵هزار تومان
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پلی تکنیک تهران خبری از رشته های علوم انسانی نیست. برای همین شهریه این دانشگاه صرفا برای گروه آموزشی علوم پایه و فنی مهندسی محاسبه می شود. این دانشگاه از هر کدام از دانشجویان شبانه مقطع کارشناسی ارشد، ترمی یک میلیون و ۲۲۵هزار تومان شهریه ثابت دریافت می کند. شهریه متغیر این دانشگاه برای هر واحد نظری ۲۹۰هزار تومان و شهریه متغیر هر واحد عملی ۴۲۵ هزار تومان است. همچنین دانشگاه امیرکبیر برای هر واحد پایان نامه از دانشجویان شبانه مقطع کارشناسی ارشد، مبلغ ۴۷۷هزار تومان شهریه متغیر می گیرد. به عبارتی اگر یک دانشجوی شبانه مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بخواهد ۱۰ واحد نظری بردارد، باید چهار میلیون و ۱۲۵ هزار تومان شهریه بپردازد که در بین دانشگاه های تهران، بالاترین مبلغ شهریه است.

دانشگاه علامه طباطبایی، دو میلیون و ۶۰ هزار تومان
دانشگاه علامه طباطبایی صرفا در گروه علوم انسانی دانشجو می پذیرد. شهریه های تعیین شده برای دانشجوهای علوم انسانی کمتر از بقیه رشته هاست و برای همین دانشگاه علامه لقب ارزان ترین دانشگاه را برای دانشجویان شبانه کارشناسی ارشد به خود اختصاص داده است. این دانشگاه هر ترم از دانشجویان مبلغ ۱۰ هزار تومان شهریه ثابت دریافت می کند. هر واحد نظری در این دانشگاه ۱۳۵ هزار تومان و هر واحد عملی ۱۷۰ هزار تومان شهربه لازم دارد. همچنین شهریه تعیین شده برای واحدهای پایان نامه در دانشگاه علامه طباطبایی ۴۱۰هزار تومان است. این یعنی یک دانشجوی شبانه مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه برای یک ترم با ۱۰واحد نظری حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شهریه پرداخت می کند.

دانشگاه تربیت مدرس، سه میلیون و ۱۶۹هزار تومان
دانشگاه تربیت مدرس صرفا در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشجو می گیرد. شهریه ثابت دانشجویان شبانه در دانشگاه تربیت مدرس در رشته های علوم انسانی هر ترم ۸۴۷هزار تومان است. این دانشگاه برای هر واحد نظری شهریه متغیر ۱۵۰ هزار تومانی و برای هر واحد عملی شهریه متغیر ۲۲۶ هزار تومانی در نظر گرفته است. به عبارتی یک دانشجوی شبانه مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، برای هر ترم با۱۰ واحد نظری باید دو میلیون و ۳۴۷هزار تومان شهریه بپردازد. شهریه پایان نامه برای کلیه دانشجویان شبانه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس ۳۷۶هزار تومان برای پایان نامه های نظری و ۵۶۴ هزار تومان برای پایان نامه های آزمایشگاهی و کارگاهی است. این دانشگاه برای رشته های علوم پایه و فنی مهندسی ۹۰۹ هزار تومان شهریه ثابت تعیین کرده. شهریه متغیر برای واحدهای نظری ۲۲۶ و برای واحدهای عملی ۳۳۹هزار تومان است. به عبارتی یک ترم ۱۰واحدی در دانشگاه تربیت مدرس برای دانشجویان شبانه کارشناسی ارشد فنی و علوم پایه، رقمی حدود سه میلیون و ۱۶۹ هزار تومان شهریه لازم دارد.

دانشگاه الزهراء، سه میلیون و ۴۰۷ هزار تومان
دانشگاه الزهرا که صرفا دانشجوی دختر می پذیرد، برای دانشجویان شبانه مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی یک میلیون و ۲۳ هزار تومان شهریه ثابت در نظر گرفته است. هر واحد نظری برای این دانشجویان در دانشگاه الزهرا ۲۰۰ هزار تومان و هر واحد عملی 2۹۸ هزار تومان شهریه می خواهد. به عبارتی یک دانشجوی شبانه برای یک ترم با ۱۰ واحد نظری در این دانشگاه، سه میلیون و ۲۳هزار تومان شهریه پرداخت می کند شهریه تعیین شده برای پروژه های نظری در دانشگاه الزهرا و برای کلیه دانشجویان شبانه کارشناسی ارشد ۵۶۸ هزار تومان است و پروژه های عملی ۷۱۰هزار تومان شهریه لازم دارد. دانشگاه الزهرا مثل همه دانشگاه ها، از دانشجویان شبانه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی شهریه بیشتری دریافت می کند. شهریة تابت این دانشجویان یک میلیون و ۱۳۷ هزار تومان است و شهریه متغیر برای واحدهای نظری ۲۲۷هزار تومان و برای واحد عملی ۳۴۱هزار تومان تعیین شده است. به عبارتی یک دانشجوی شبانه مقطع کارشناسی ارشد رشته های فنی مهندسی برای یک ترم با ۱۰ واحد نظری، سه میلیون و ۴۰۷ هزار تومان شهریه پرداخت می کند.

دانشگاه خوارزمی، سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان
آخرین اطلاعاتمان از وضعیت شهریه دانشجویان شبانه دانشگاه خوارزمی مربوط به دانشجویان ورودی سال ۹۶ است. این دانشگاه برای دانشجویان شبانه کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی ۹۵۰ هزار تومان شهریه ثابت ۱۷۰ هزار تومان شهریه متغیر واحدهای نظری و ۲۶۰ هزار تومان شهریه متغیر واحدهای عملی در نظر گرفته است. به عبارتی یک ترم ۱۰ واحدی نظری برای دانشجویان شبانه مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه خوارزمی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آب می خورد. شهریه تعیین شده برای پایان نامه در دانشگاه خوارزمی، برای همه دانشجویان شبانه یکسان است. آنها فارغ از رشته تحصیلی شان باید ۴۳۰ هزار تومان برای پایان نامه های نظری و ۵۰ هزار تومان برای پایان نامه های عملی شهریه پرداخت کنند. دانشگاه خوارزمی برای دانشجویان شبانه مقطع کارشناسی ارشد در رشته های فنی و علوم پایه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شهریه ثابت در نظر گرفته است. هر واحد نظری در این دانشگاه ۲۶۰ هزار تومان و هر واحد عملی ۴۳۰ هزار تومان شهریه لازم دارد. این یعنی یک دانشجوی شبانه کارشناسی ارشد در رشته های فنی و علوم پایه دانشگاه خوارزمی، برای یک ترم با ۱۰ واحد نظری مبلغ سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شهریه پرداخت می کند.

منبع: هفت صبح

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.