گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 363296

تمدید مهلت ثبت نمرات دانشگاه پیام نور تا ۲۵ تیرماه

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: ثبت نمرات میان‌ترم و پایان ترم این دانشگاه تا ۲۵ تیرماه تمدید شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، امیرحسین بهروز مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور در رابطه با تمدید ثبت نمرات دانشجویان این دانشگاه گفت:‌ با توجه به درخواست دانشجویان و موافقت معاونت آموزشی این دانشگاه مهلت ثبت نمرات میان ترم و و پایان ترم این دانشجویان تا ۲۵ تیرماه تمدید شد.

* مهلت ثبت نمرات تا ۴ روز دیگر تمدید شد

وی افزود:‌امتحانات این دانشگاه ۱۰ تیر ماه پایان یافت و روز گذشته ۲۱ تیر ماه آخرین مهلت ثبت نمرات دانشجویان توسط اساتید اعلام شده بود که خوشبختانه با موافقت معاونت آموزشی این دانشگاه مهلت ثبت نمرات تا ۴ روز دیگر تمدید شد.

* تمدید ثبت نمره با درخواست دانشجویان انجام شده است

بهروز تصریح کرد: تمدید ۴ روزه مهلت ثبت‌نمره میان‌ترم و پایان ترم این دانشگاه با درخواست دانشجویان انجام شده است.