گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 370404

ایجاد کارگروه نظارت بر تصاویر و محتوای کتاب‌های

رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به منظور نظارت بر تصاویر و محتوای کتاب‌های درسی در مأموریت ویژه‌ی، کارگروهی را با عنوان نظارت جامع بر تصاویر و محتوای کتاب‌های درسی تعیین کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم؛ حسن ملکی در پی حواشی ایجاد شده در خصوص تصویر قرآن در نگاره کتاب فارسی پایه اول و جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی و ابراز تأثر شدید و قول اصلاح این موارد در کتاب های سال آینده دستور