تاریخ : 1393,چهارشنبه 27 اسفند13:49
کد خبر : 161460 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان فرانسه

فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مجموعه زبان فرانسه آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.

خبرنامه دانشجویان ایران: دانشجویان مقطع کارشناسی برای ادامه تحصیل نیازمند آگاهی از منابع مورد نیاز درسی برای ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی هستند و همواره آگاهی از فهرست این منابع  یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان مقطع کارشناسی است.

به گزارش خبرنگار صنفی- آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مجموعه زبان فرانسه آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.

آنچه می خوانید فهرستی از منابع مورد نیاز دانشجویان مجموعه زبان فرانسه است:

سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه با گرایش ادبی و مترجمی هر یک شامل دو بخش عمومی و تخصصی می باشند. در بخش عمومی هر دو گرایش سوالات در برگیرنده ی دروس تدریس شده در دوره ی کارشناسی بوده و تاکید بر ساختار زبان فرانسه، مهارت های زبانی ، تجزیه و تحلیل متون و … است. در بخش تخصصی کنکور کارشناسی ارشد گرایش ادبی و مترجمی زبان فرانسه، سوالات اختصاصی آن گرایش مطرح می شود.

گرامر:
sorbonne و grevisse
زبانشناسی:
linquistique francaise از گیتی دیهیم
نامه نگاری:
la corrspondance از رویا لطافتی و مهری بهرام بیگی(انتشارات سمت)

امثال و تعبیرات:
expressions images et proverbes de langue francaise از نسرین دخت خطاط-گلناز رعدی آذرخشی-انماری موثقی
متون اسلامی:
textes islamiques از فاطمی قمی
ادبیات:
قرون ۱۶ تا ۲۰ profil
قرون ۱۶ تا ۲۰ ittineraire litteraire

تاریخ ادبیات فرانسه در قرن بیستم به زبان فرانسه:
دکتر رؤیا لطافتی ، دکتر بیتا معظمی فراهانی Histoire de la littérature francaise : XXe siècle
تاریخ ادبیات فرانسه : قرن نوزدهم به زبان فرانسه:
دکتر رؤیا لطافتی ، دکتر بیتا معظمی فراهانی Histoire de la littérature francaise : XIXe siècle
تئاتر:
le theatre en france از قویمی و شاهین
شعر:
vershfication francaise et genres poetiques از شاهین و قویمی
نقد:
la critiqur litteraire از ژاله کهنمویی پور و نسرین خطاط

منابع کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه
1- خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی فرانسه
Lecture et traduction de textes journalistiquesدکتر افضل وثوقی

2- مقابله و بررسی آثار ترجمه شده
دکتر کتایون شهپر راد ،دکتر آذین حسین زاده Etude comparée des textes traduits
 
3- خواندن و ترجمه متون اسلامی
Lecture et traduction de textes islamiques ( de sources différentes ) دکتر افضل وثوقی ، محمود جوان

4- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
Techniques de traduction (français en persan دکتر محمدجواد کمالی

5- بررسی مقایسه ای وجه و زمان فعل در زبانهای فارسی و فرانسه
Etude comparative des modes et des temps dans les langues française et persaneدکتر سهیلا فتاح ،
وجیهه هواکشیان

6- دیرینه شناسی ترجمه (میان ایران و فرانسه)
دکتر ایلمیرا دادورHistoire de la traduction: Entre l'iran et la france

7- نظریه های ترجمه (مسائل ترجمه متون ادبی از فارسی به فرانسه)
دکتر رؤیا لطافتی ، ارشنگ صرافان چهارسوقی Les théories de la traduction des textes littéraires

persans en francais


کد خبرنگار : 16