تاریخ : 1394,شنبه 05 ارديبهشت15:52
کد خبر : 164313 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دانشگاه آزاد سال 83-89 رشته ریاضی نوبت صبح

اوطلبین کارشناسی دانشگاه آزاد می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون این دانشگاه از طریق جدول زیر سوالات آزمون سال های 83-89 و 91 رشته ریاضی نوبت صبح به همراه کلید آزمون و پاسخ تشریحی آن را دانلود نمایند.

خبرنامه دانشجویان ایران: داوطلبین کارشناسی دانشگاه آزاد می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون این دانشگاه از طریق جدول زیر سوالات آزمون سال های 83-89 و 91 رشته ریاضی نوبت صبح به همراه کلید آزمون و پاسخ تشریحی آن را دانلود نمایند.

سوالات سال 91 

--- ---

سوالات سال 89

کلید پاسخ تشریحی

سوالات سال 88

کلید پاسخ تشریحی

سوالات سال 87

کلید پاسخ تشریحی

سوالات سال 86

کلید پاسخ تشریحی

سوالات سال 85

کلید پاسخ تشریحی

سوالات سال 84

کلید پاسخ تشریحی

سوالات سال 83

کلید پاسخ تشریحی

 


کد خبرنگار : 28