تاریخ : 1395,سه شنبه 19 مرداد19:06
کد خبر : 206808 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دانلود سوالات منابع و مدیریت منابع طبیعی

دانلود سوالات منابع و مدیریت منابع طبیعی

خبرنامه دانشجویان ایران: در ادامه دانلود سوالات منابع و مدیریت منابع طبیعی آمده است.

به گزارش خبرنگار صنفی -آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این فایل را از اینجـــا دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 28