تاریخ : 1395,چهارشنبه 10 شهريور13:30
کد خبر : 208662 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

ادامه اختلال سامانه سوابق بیمه

یکی از بیمه شدگان تامین اجتماعی در تماسی با ما، با اعتراض به این وضعیت می گوید: دسترسی به سوابق بیمه ام، طی چند روز اخیر خیلی مهم بود و حتی با شعب بیمه مراجعه می کنم، انها هم از اختلال این سامانه می گویند.

خبرنامه دانشجویان ایران: مدتی است سامانه مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی از دسترس خارج شده است و این مسئله با اعتراض مردم روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مراجعه کنندگان به این سامانه با پیام " سایت سابقه در حال به روز رسانی می باشد و در حال حاضر آماده بهره برداری نمی باشد، دستورالعمل استفاده از سایت جدید متعاقبا اعلام می گردد" مواجعه می شوند.

یکی از بیمه شدگان تامین اجتماعی در تماسی با ما، با اعتراض به این وضعیت می گوید: دسترسی به سوابق بیمه ام، طی چند روز اخیر خیلی مهم بود و حتی با شعب بیمه مراجعه می کنم، انها هم از اختلال این سامانه می گویند.

اما خبرنگار ما در تماس با سازمان بیمه تامین اجتماعی کسب خبر کرده است که این سامانه تا انتهای هفته به روال قبلی خود بازمی گردد.


کد خبرنگار : 16