تاریخ : 1396,سه شنبه 03 مرداد20:31
کد خبر : 241804 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

رقابت ژن خوب با ژنس خوب!

رقابت شدید برای دستیابی به ژن خوب، منجر به ژنس خوب گردید.

خبرنامه دانشجویان ایران: