تاریخ : 1396,یکشنبه 15 مرداد20:54
کد خبر : 242686 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

اندراحوالات انتخاب رشته

کاریکاتوری درباره انتخاب رشته دانشجویان می‌بینید:

خبرنامه دانشجویان ایران:


کد خبرنگار : 17