تاریخ : 1396,پنجشنبه 19 مرداد15:54
کد خبر : 243003 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

جنگ جهانی سوم

توصیف تهدیدات و عملکرد آمریکا و کره شمالی

خبرنامه دانشجویان ایران:

جنگ جهانی سوم