تاریخ : 1396,شنبه 11 شهريور22:28
کد خبر : 244571 - سرویس خبری : خبرنامه

اردوی دانش‌آموزی به مقصد بهشت!

به دنبال جان باختن دانش آموزان دارابی در مسیر اردو

خبرنامه دانشجویان ایران:

اردوی دانش‌آموزی به مقصد بهشت!