تاریخ : 1396,دوشنبه 20 شهريور20:32
کد خبر : 245139 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

اعلام شهریه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه کاشان

معاونت آموزشی دانشگاه کاشان ، شهریه نیمسال اول ۹۷-۹۶ دانشجویان هزینه پرداز جدید الورود این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از دانشگاه کاشان، دانشجویان هزینه پرداز قبل از انتخاب واحد ترم آینده لازم است ضمن پرداخت بدهی های پیشین مبالغ ذیل را به صورت علی الحساب به حساب ۱۶۰۹۰۵۶۳۰۰ نزد بانک تجارت از طریق پرداخت الکترونیکی(شهریه دوره شبانه) واریز کنند، تا مجاز به انتخاب واحد در نیمسال اول ۹۷-۹۶ شوند.

براساس اعلام دانشگاه، دانشجویان کارشناسی مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال، دانشجویان کارشناسی ارشد مبلغ  ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال، دانشجویان خارجی وانتقالی از خارج کارشناسی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، کارشناسی ارشد مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، دانشجویان دکتری انسانی مبلغ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سایر رشته ها مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز کنند.