تاریخ : 1396,سه شنبه 23 آبان13:40
کد خبر : 250142 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

درخواست غیرانتفاعی‌ها از وزیر علوم

دبیر اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی خواستار ساماندهی آموزش عالی در بخش خصوصی شد و گفت: بزودی از وزیر علوم برای سخنرانی در بین اعضای دانشگاه های غیرانتفاعی دعوت خواهد شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، علی آهون منش در گفتگویی با اشاره به وضعیت دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی گفت: اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی در نظر دارد برای مجمع غیرانتفاعی ها یک زمانی را از وزیرعلوم اخذ کند تا با حضور تمام اعضای دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی وزیرعلوم برنامه های خود را درباره غیرانتفاعی ها بیان کند.

وی با اشاره به درخواست غیرانتفاعی ها از وزیر علوم افزود: یکی از برنامه های وزیرعلوم در مجلس، ساماندهی آموزش عالی بود، برای همین ما نیز می خواهیم بخش خصوص حقیقی را ساماندهی کند.

دبیر اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی افزود: در حال حاضر منتظریم تا مشاهده کنیم که وزیر علوم برای غیرانتفاعی ها چه برنامه ای را اجرا خواهد کرد.


کد خبرنگار : 20