تاریخ : 1396,سه شنبه 23 آبان18:41
کد خبر : 250185 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه یزد

با تصویب شورای آموزشی دانشگاه یزد تمامی امتحانات روز دوشنبه ۶ آذرماه تغییر کرد.

 به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از دانشگاه یزد، تمامی امتحانات روز دوشنبه ۶ آذرماه به روز دوشنبه ۱۳ آذرماه منتقل شد.

بر اساس تصمیم شورای آموزشی دانشگاه و باتوجه به اعلام تعطیل رسمی روز دوشنبه ۶ آذرماه، تمامی امتحانات این روز به روز دوشنبه ۱۳ آذرماه در همان ساعت منتقل شد.