تاریخ : 1396,پنجشنبه 16 آذر12:24
کد خبر : 252025 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

چند ابقا و انتصاب جدید در دانشگاه شهید بهشتی

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با صدور احکام جداگانه‌ای تعدادی از اساتید دانشگاه را در سمت‌های مختلف منصوب و ابقا کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»  به نقل از مهر؛ حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی با صدور احکام جداگانه محمود حسینی، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری را به عنوان سرپرست گروه مدیریت بازرگانی این دانشکده منصوب کرد.

همچنین عباس احمدوند، استادیار دانشکده الهیات و ادیان از تاریخ ۱۲ آذر ۹۶ در سمت معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری این دانشگاه ابقا شد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی همچنین محسن حاجی زین‌العابدینی، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را از تاریخ ۱۲ آذر ۹۶ در سمت رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه ابقا کرد.

کیوان جورابچی، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی نیز از تاریخ ۱۲ آذر ۹۶ در سمت رئیس مرکز اسناد و موزه دانشگاه ابقا شد.