تاریخ : 1396,دوشنبه 18 دي13:41
کد خبر : 255065 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

دانشجوگرام/ ۵۵

توییت‌های طنزآمیز دانشجویان در روزهای داغ امتحانات دانشگاه‌ها

در این گزارش تعدادی از توییت‌های دانشجویی پیرامون فصل امتحانات دانشگاه‌ها را بازنشر کرده‌ایم. در اکثر این توییت‌ها دانشجویان با زبان طنزآمیز از امتحانات و درس خواندن به عنوان روزهای تلخ دوران دانشجویی یاد کرده‌اند و مطالبی را در این خصوص توییت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هرچند به روزهای پایانی نیمسال اول سال تحصیلی رسیده‌ایم و دانشجویان ایام امتحانات را سپری می‌کنند، با این حال دانشجویان ارتباط خود با دنیای مجازی را قطع نکرده‌اند و هرلحظه احساسات و عواطف و یا دیدگاه‌ها و عقاید خود را پیرامون موضوعات مختلف در شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام و یا توییتر نشر می‌دهند.

در این گزارش تعدادی از توییت‌های دانشجویی پیرامون فصل امتحانات دانشگاه‌ها را بازنشر کرده‌ایم. در اکثر این توییت‌ها دانشجویان با زبان طنزآمیز از امتحانات و درس خواندن به عنوان روزهای تلخ دوران دانشجویی یاد کرده‌اند و مطالبی را در این خصوص توییت کرده‌اند.

در ادامه تعدادی از توییت‌های دانشجویی پیرامون فصل امتحانات آمده است:


کد خبرنگار : 20