تاریخ : 1397,چهارشنبه 26 ارديبهشت22:35
کد خبر : 266017 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه امروز چه خبر بود؟

در ادامه رئیس دانشگاه در جمع دانشجویان و اعضای شورای صنفی دانشگاه در رابطه با سنوات مجاز تحصیل دانشجویان قول داد که در جلسه ی آتی هیأت امنای دانشگاه مطرح خواهد کرد تا که با افزایش سنوات مجاز دانشجویان کارشناسی به 9 یا 10 نیمسال، مشکل دانشجویان حل شود.

خبرنامه دانشجویان ایران: کانال منتسب به شورای صنفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه نوشت:25 اردیبهشت ماه دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در اعتراض به شرایط نا به سامان دانشگاه با تجمع در لابی دانشکده آی تی به سر دادن شعار پرداختند. دانشجویان به بسیاری از مشکلات موجود از جمله کاهش سنوات مجاز تحصیل دانشجویان و پولی شدن تحصیل، کیفیت پایین غذاها و سرویس ها، وضعیت بسیار بد خوابگاهها و عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه اعتراض داشتند.

لازم به ذکر است پس از گذشت دو ساعت از تجمع و حضور دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه، رئیس دانشگاه و مسئولین حاضر به پاسخگویی به مطالبات صنفی دانشجویان شدند.

دانشگاه صنعتی کرمانشاه امروز چه خبر بود؟

دانشگاه صنعتی کرمانشاه امروز چه خبر بود؟

در ادامه رئیس دانشگاه در جمع دانشجویان و اعضای شورای صنفی دانشگاه در رابطه با سنوات مجاز تحصیل دانشجویان قول داد که در جلسه ی آتی هیأت امنای دانشگاه مطرح خواهد کرد تا که با افزایش سنوات مجاز دانشجویان کارشناسی به 9 یا 10 نیمسال، مشکل دانشجویان حل شود.


کد خبرنگار : 16