تاریخ : 1397,دوشنبه 31 ارديبهشت21:26
کد خبر : 266520 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

خودپرداز گوشت!

گوشت گوسفندی از مرز کیلویی ۵۰ هزار تومان گذشت.

خبرنامه دانشجویان ایران:

* طرح از جواد طریقی


کد خبرنگار : 23