تاریخ : 1397,پنجشنبه 03 خرداد19:34
کد خبر : 266842 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

برگزاری انتخابات انجمن‌اسلامی دانشجویان دانشگاه‌خوارزمی

انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت برگزار شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه خوارزمی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت برگزار شد و اعضا شورای مرکزی این تشکل دانشجویی دانشگاه خوارزمی پس از رای آوردن در هفته گذشته با حضور ادوار اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل و ادوار انجمن اسلامی دانشگاه خوارزمی اعضا جدید معارفه شدند و کار تشکیلاتی خود را آغاز کردند.

اعضا انتخاب شده شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه خوارزمی:

۱.وحید نجفی زمان، دبیر کل

۲.حسین شریفی، دبیر تشکیلات واحد برادران

۳.فاطمه اصغریان، دبیر تشکیلات واحد خواهران

۴.محسن سبز بلوچی

۵.مسعود محمدی

۶.سید موسی الرضا زرگر حسینی

۷.فاطمه پارسایی

۸.حانیه محمدی

۹.فاطمه قاسمی


کد خبرنگار : 83