تاریخ : 1397,یکشنبه 06 خرداد09:38
کد خبر : 267067 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران مشخص شد

اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران رضا علی پور را به عنوان دبیر این تشکل دانشجویی برگزیدند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نشست شورای عمومی برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران برگزار گردید.

بر این اساس ترکیب اعضای جدید شورای مرکزی به شرح ذیل میباشد:

دبیر تشکیلات: رضا علی پور

نایب دبیر: سیداحسان حسینی

دبیر مالی: علی جعفری

دبیر سیاسی: سیدمحمدعلی رییس السادات

دبیرفرهنگی: خانم میرحسینی

دبیر آموزش: خانم کریمشاهی

دبیر روابط عمومی: علی دهقانی

محمدصادق فرامرزی به قائم مقامی سیاسی و علی بدیعی نیز به قائم مقامی آموزش منصوب شدند.


کد خبرنگار : 38