تاریخ : 1397,دوشنبه 07 خرداد17:48
کد خبر : 267265 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

همه چی تحت کنترل عزیزم

ضرباهنگ افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه دارد

خبرنامه دانشجویان ایران:

* طرح از جواد طریقی


کد خبرنگار : 46