تاریخ : 1397,شنبه 19 خرداد20:01
کد خبر : 268503 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

دربست گرانی!

نرخ کرایه تاکسی گران شد.

خبرنامه دانشجویان ایران:

* طرح از جواد طریقی


کد خبرنگار : 38