تاریخ : 1397,دوشنبه 01 مرداد15:32
کد خبر : 274366 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

شوکران‬⁩، میزبان سخنگوى ⁧‫جبهه ملى‬⁩

برنامه شوکران‬⁩ امشب میزبان دکتر داوود هرمیداس باوند سخنگوى ⁧‫جبهه ملى‬⁩ و از بنیانگذاران انجمن علوم سیاسى است.

خبرنامه دانشجویان ایران:

شوکران‬⁩ امشب میزبان دکتر داوود هرمیداس باوند سخنگوى ⁧‫جبهه ملى‬⁩ و از بنیانگذاران انجمن علوم سیاسى است.

با این نظریه‌پرداز ٨٥ ساله پیرامون بحران در سیاست نظرى و عملى ایران به بحث نشسته‌ایم.


کد خبرنگار : 85