تاریخ : 1397,پنجشنبه 18 مرداد21:10
کد خبر : 277081 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دعوت دانشجویان تهران از وزیرعلوم برای حضور در اردوی‌جهادی

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران ضمن تقدیر از وزیر علوم و اعلام امادگی برای حضور در اردوهای جهادی، از وی برای حضور جمع دانشجیان جهادی دعوت کرد.


کد خبرنگار : 83