تاریخ : 1397,جمعه 19 مرداد15:32
کد خبر : 277127 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

کودکان سرباز سودان جنوبی

کودکان سربازی که در جریان جنگ داخلی خونین سودان جنوبی توسط گروه های مسلح تربیت شده بودند، در مراسمی نمادین که به منظور توانبخشی آنها تدارک دیده شده بود، از گذشته تاریک خود رها شدند.

خبرنامه دانشجویان ایران: