تاریخ : 1397,جمعه 19 مرداد15:41
کد خبر : 277128 - سرویس خبری : خبرنامه

بازدید اصحاب رسانه از مناطق محروم شرق تهران

تعدادی از اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار از مناطق محروم شرق تهران بازدید کردند.

خبرنامه دانشجویان ایران:

* عکس از وحید سرابی


کد خبرنگار : 85