تاریخ : 1397,سه شنبه 20 شهريور19:26
کد خبر : 281657 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

«خبرنامه دانشجویان ایران » در آستانه آغاز سال‌ تحصیلی بررسی کرد؛

شهریه تحصیل مجازی و پردیس‌ خودگردان دانشگاه‌ها چقدر است؟

هر سال شهریه دانشگاه‌ها تقییر می‌کند و خبرنامه دانشجویان ایران به همین بهانه امکان بررسی شهریه تحصیل مجازی ۱۵دانشگاه کشور از جمله دانشگاه دانشگاه تهران، علامه طباطبائی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه پیام نور و ... را برای قبول‌شدگان عزیز فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار صنفی- آموزشی«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در استانه ورود به دانشگاه ها اغلب دانشجویان دنبال شهریه دانشگاه خود می گردند و خبرنامه دانشجویان ایران، برای جلوگیری از اتلاف وقت دانشجویان این شهریه دانشگاه ها را برای دانشجویان فراهم کرده است.

شهریه دانشگاه اصفهان:

شهریه دانشگاه تهران:

شهریه دانشگاه آزاد:

شهریه دانشگاه الزهرا(س):

شهریه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره):

شهریه دانشگاه پیام نور:

شهریه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان:

شهریه کارشناسی ارشد و دکتری پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی:

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند:

شهریه دانشگاه شهید باهنرکرمان:

شهریه دانشگاه شهید بهشتی:


شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز:

شهریه دکتری دانشگاه سمنان:

شهریه دانشگاه غیرانتفاعی:

شهریه دانشگاه علامه طباطبائی:


کد خبرنگار : 84