تاریخ : 1397,دوشنبه 02 مهر21:22
کد خبر : 283412 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

تخم مرغ بمال

در واکنش به اقدام عجیب وزیر بهداشت

خبرنامه دانشجویان ایران:

تخم مرغ بمال

 

کاریکاتوریست: پروانه ایزدخواست


کد خبرنگار : 16