تاریخ : 1397,جمعه 13 مهر13:42
کد خبر : 284958 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

در اعراض به گرانفروشی بوفه صورت گرفت؛

کمپین برخورد با گران فروشی در دانشگاه رازی

پس از گذشت دو هفته از آغاز سال تحصیلی ۹۷_۹۸ و ادامه روند گران فروشی بوفه های دانشگاه رازی و عدم پاسخگویی مسوولین دانشگاه به دانشجویان و فعالان دانشجویی بر آن شدیم با همکاری شما عزیزان دانشگاهی و دانشجویان گرانقدر و با فرهنگ دانشگاه رازی در مقابله با تداوم وضع موجود کمپین برخوردباگرانفروش را راه اندازی کنیم

به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جمعی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به گرانفروشی بوفه این دانشگاه در شبکه های اجتماعی کمپینی را تشکیل دادند. در این کمپین آمده است: "پس از گذشت دو هفته از آغاز سال تحصیلی ۹۷_۹۸ و ادامه روند گران فروشی بوفه های دانشگاه رازی و عدم پاسخگویی مسوولین دانشگاه به دانشجویان و فعالان دانشجویی بر آن شدیم با همکاری شما عزیزان دانشگاهی و دانشجویان گرانقدر و با فرهنگ دانشگاه رازی در مقابله با تداوم وضع موجود کمپین برخورد با گران فروش را راه اندازی کنیم".

کمپین برخورد با گران فروشی در دانشگاه رازی

این کمپین تاکید کرده است که در مقابله با گرانفروشی، #هرگونه_خریدی_را_ازبوفه_های دانشگاه منع می کنیم.


کد خبرنگار : 28