تاریخ : 1397,یکشنبه 15 مهر20:38
کد خبر : 285324 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

اعلام نتایج انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نتایج نهمین دوره ی انتخابات شورای مرکزی و هشتمین دوره ی انتخابات هیئت نظارت دانشجویان دانشگاه اصفهان اعلام شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نهمین دوره ی انتخابات شورای مرکزی و هشتمین دوره ی انتخابات هیئت نظارت دانشجویان دانشگاه اصفهان برگزار گردید. اسامی منتخبان این دوره از شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان به همراه مسئولیت های اعضا به شرح ذیل است:

واحد برادران:
محمد دلگشایی: دبیر تشکیلات

علی بیانوندی: دبیر سیاسی

متین لاسمی: دبیر فرهنگی

امیر حسین نیکویی منش: دبیر علمی آموزش

محسن علیزاده: دبیر روابط عمومی

مهدی حکمت پور: دبیر پذیرش تشکیلات

واحد خواهران:
خانم ریاضیات: قائم مقام تشکیلات

خانم طاهری: دبیر سیاسی

خانم جانثاری: دبیر فرهنگی

خانم منصوری: دبیر علمی آموزش

خانم براتی: دبیر رواط عمومی

در هشتمین دوره ی انتخابات هیئت نظارت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان نیز محمد مهدی النچری و پیام مرادی به عنوان اعضای هیئت نظارت انتخاب شدند.


کد خبرنگار : 86