تاریخ : 1397,دوشنبه 16 مهر20:40
کد خبر : 285501 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

گل به خودی مجلس، با توپ FATF

نمایندگان مجلس «CFT» را تصویب کردند. شورای نگهبان هنوز لایحه الحاقی FATF بررسی نکرده است.

خبرنامه دانشجویان ایران:

گل به خودی مجلس، با توپ FATF


کد خبرنگار : 16