تاریخ : 1397,یکشنبه 29 مهر19:51
کد خبر : 287279 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

جولان مافیای کنکور، نبود‌نظارت در این آشفته بازار

آموزش و پرورش با تغییر مداوم کتاب‌های درسی برای مافیای کنکور پولسازی می‌کند / ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه تبلیغات فقط یک موسسه کنکوری به صداوسیما! امسال بیش از ۲۰۰ میلیون جلد کتاب و بیش از ۲۲ میلیون جلد کتاب غیر درسی چاپ شده که به تنهایی ۶ هزار هکتار درخت را از بین برده است.

خبرنامه دانشجویان ایران: