تاریخ : 1397,دوشنبه 30 مهر02:33
کد خبر : 287332 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

زانو زدن یک تاجر مقابل جهانگیری!

در حاشیه مراسم گرامیداشت بیست و دومین سالروز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال 97

خبرنامه دانشجویان ایران:

زانو زدن یک تاجر مقابل جهانگیری!


کد خبرنگار : 38