تاریخ : 1397,دوشنبه 30 مهر18:34
کد خبر : 287463 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

تجمع معترضین به استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۷ مقابل مجلس

جمعی از معترضین به استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۷ صبح امروز مقابل مجلس تجمع کردند. آنها معتقد هستند که چندین سال در بهترین دانشگاه های دولتی تحصیل کردند و اکنون صلاحیت خود را در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ثابت کرده اند و به دنبال شغل معلمی هستند.

خبرنامه دانشجویان ایران:

تجمع معترضین به استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۷ مقابل مجلس

تجمع معترضین به استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۷ مقابل مجلس

تجمع معترضین به استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۷ مقابل مجلس

تجمع معترضین به استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۷ مقابل مجلس

تجمع معترضین به استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۷ مقابل مجلس


کد خبرنگار : 16