تاریخ : 1397,یکشنبه 18 آذر17:24
کد خبر : 293602 - سرویس خبری : خبرنامه

شعار قابل تامل امروز دانشجویان موسوم به چپ دانشگاه تهران

تعدادی از دانشجویان موسوم به چپ دانشگاه تهران به بهانه حمایت از کارگران هفت تپه امروز در صحن این دانشگاه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سردادن شعار «مرگ بر امپرلیالیسم، درود به سوسیالیسم»، «نه دولت، نه مذهب، نه سنت» از شعارهای قابل تامل این تجمع بود. «خبرنامه دانشجویان ایران» پیش از این نگاهی به پدیده چپگرایی لیبرال در دانشگاه ها داشته است.

شعار قابل تامل امروز دانشجویان موسوم به چپ دانشگاه تهران

شعار قابل تامل امروز دانشجویان موسوم به چپ دانشگاه تهران

شعار قابل تامل امروز دانشجویان موسوم به چپ دانشگاه تهران


کد خبرنگار : 16