تاریخ : 1397,چهارشنبه 21 آذر19:11
کد خبر : 294138 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

از سوی ستاد رفاهی وزارت علوم؛

سقف وام مسکن اعضای هیات علمی افزایش یافت

براساس اعلام ستاد رفاهی وزارت علوم سقف وام مسکن اعضای هیات علمی افزایش یافت.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، مبلغ وام مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه ها به ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت.

پیش از این مبلغ وام مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه ها ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله بود.