تاریخ : 1397,سه شنبه 27 آذر14:47
کد خبر : 294857 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

راه‌هایی که برای نوشتن یک پایان نامه باید طی کرد؛

۱۰ ترفند کاربردی برای اینکه از پس پایان نامه بر بیایید

نوشتن پایان‌نامه برای دانشجویان مقطع ارشد دارای اهمیت ویژه‌ای است. نوشتن پایان‌نامه دارای مراحل و ویژگی‌هایی است که برای نوشتن یک پایان‌نامه به آنها توجه کنیم. این مراحل از انتخاب موضوع پایان‌نامه شروع می‌شوند و تا ثبت نمره نهایی ادامه پیدا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار صنفی- آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نوشتن پایان نامه برای دانشجویان مقطع ارشد دارای اهمیت ویژه ای است. نوشتن پایان نامه دارای مراحل و ویژگی هایی است که برای نوشتن یک پایان نامه به انها توجه کنیم. این مراحل از انتخاب موضوع پایان نامه شروع می شوند و تا ثبت نمره نهایی ادامه پیدا میکنند.

«خبرنامه دانشجویان ایران» به بررسی مراحل اخذ، تدوین و دقاع از پایان نامه ها پرداخته است.

انتخاب موضوع پایان نامه
اولین مرحله برای نوشتن یک پایان نامه از انتخاب موضوع آغاز می شود، دانشجویان در این مرحله باید به چند مورد توجه نمایند:

-عنوان برای کی پایان نامه مهم است پس سعی کنید عنوان رسا، مختصر و مفید باشد

- دانشجویان باید توجه داشته باشند دامنه تحقیق در حدی باشد که پایان نامه کارشناسی ارشد حداقل 6ماهه و حداکثر یک ساله به اتمام برسد.

- با توجه به اینکه حداکثر 2 نمره از نمره کل پایان نامه مربوط به ارائه مقاله می باشد، دانشجویان لازم است نگارش مقاله را از شروع مراحل پیشنهادی موضوع پایان نامه مدنظر قرار دهند و به تحقیق بپردازند و موضوعی را انتخاب نمایند که امکان استخراج مقاله را داشته باشد.

انتخاب استاد راهنما و مشاور
دانشجو قبل از هماهنگی با استادان راهنما و مشاور موظف است از تعداد پایان نامه های در دست راهنمایی و مشاوره ایشان اطلاع داشته باشد و همچنین اساتید راهنما و مشاور نیز موظف هستند قبل از امضای فرم به سقف پذیرش خود توجه کننذ و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال فرم و فرستادن دانشجو به حوزه معاونت پژوهشی و یا در نوبت قرار دادن و ایجاد وقفه در کار دانشجو پرهیز کنند

تکمیل فرم تایید موضوع پایان نامه و ارائه آن به مدیر گروه تخصصی رشته مربوطه
در این مرحله دانشجویان عنوان پایان نامه ی خود را انتخاب می کنند اما قبل از آن دانشجویان برای اطمینان از تکراری نبودن  موضوغ پایان نامه خود باید به پایگاه های مرتبط برای پایان نامه و مقالات مراجعه کنند.

بعد ازتایید موضوع پیشنهادی پایان نامه توسط مدیرگروه دانشجویان باید ظرف مدت حداکثر 2 هفه پروپوزال خود را آماده کنند و جهت بررسی در شورای تخصصی گروه به مدیر گروه تحویل ببدهند.

پروپوزال چیست؟
پرپوزال، فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد است که بایستی دانشجویان با هماهنگی و تایید استادان راهنما و مشاور در خصوص موضوع پایان نامه موارد خواسته شده در آن از قبیل: بیان مساله، اهداف، روش کار، سوابق تحقیق و ... را به طور کامل و بر اساس توضیحات ذکر شده در هر بخش تکمیل کند. در واقع مبنای تصویب موضوع پایان نامه، فرم پروپرال است و فرمت آن برای کلیه رشته ها یکسان یکی است.

تصویب پروپوزال
مراحل تصویب پرپوزال به شرح زیر است:

الف- تصویب در کمیته تخصصی گروه مربوطه (تصویب اولیه)

ب- تصویب در شورای پژوهشی دانشکده (تصویب نهایی)

شورای پژوهشی دانشکده ، شورایی است که در خصوص تصویب نهایی پرپوزالها و درخواستهای دانشجویان هر هفته برگزار می شود و اگر به اصلاحات نیاز داشته باشد از دو طریق انجام میگیرد:

تغییرات جزئی:
در این مرحله اگر تغییرات جزئی در عنوان پایان نامه مد نظر باشد، طی فرمی مربوطه که به تایید استاد راهنما و مدیر گروه رسیده است اعلام و تغییرات در عنوان پرپوزال دانشجو منظور می شود

تغییرات کلی :
اگر موضوع پایان نامه به صورت کلی تغییر کند، بایستی پروپوزال جدیدی طراحی و روند قبل از نو اجراییی شود.

اخذ کد و دریافت نامه کدینگ
پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشکده، پروپوزال ها جهت ثبت در سایت پایان نامه های دانشگاه آزاد و اخذ کد به کارشناس پژوهش ارسال می  شوند. دانشجویان جهت اطلاع از کد ودریافت نامه های کدینگ 2 هفته پس از برگزاری شورای پژوهشی دانشکده به واحد پژوهش مراجعه کنند. دانشجویان پس از دریافت کد تنها 6 ماه پس ازتاریخ دریافت کد مجاز به دفاع هستند.

نگارش پایان نامه
در صورت تایید نهایی پروپوزال از طرف دشورای دانشکده، افراد بایستی باید به دنیال نوشتنایان نامه خود باشند. در این روند دانشجویان می توانند پس از تکمیل هر فصل از پایان نامه گزارش پیشرفت کار را در اختیار استاد راهنما و مشاور قرار داد.

اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه و تعیین تاریخ دفاع
دانشجویان کارشناسی ارشد 6 ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال در گروه تخصصی می توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند.پس از تأئید و امضای استاد راهنما و مشاور در فرم اعلام آمادگی دفاع مبنی بر بلامانع بودن برگزاری جلسه دفاعیه، دانشجو باید با مراجعه به مدیر گروه جهت انتخاب داور و با مراجعه به کارشناس پژوهش دانشکده جهت صدور ابلاغیه داور و دریافت فرم داوری پایان نامه اقدام کند.

* گزارش از امین خلیق


کد خبرنگار : 86