تاریخ : 1397,یکشنبه 23 دي14:51
کد خبر : 298168 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

با حضور رئیس دانشگاه؛

کاهش شهریه ثابت در سنوات اضافی پردیس شهیدبهشتی بررسی شد

کاهش شهریه ثابت در سنوات اضافی دانشجویان پردیس دانشگاه شهید بهشتی در دهمین جلسه شورای عالی پردیس دانشگاهی بررسی شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، دهمین جلسه شورای عالی پردیس دانشگاهی به ریاست سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی و با حضور اعضای شورای عالی پردیس، برگزار شد.

در این جلسه، تعیین ظرفیت پذیرش دوره‌های کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی ۲ در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸؛ تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در مرکز آموزش حضوری در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸، بررسی و تصویب شهریه‌های دوره‌های مرکز آموزش زبان‌های خارجی دانشگاه، کاهش شهریه ثابت در سنوات اضافی دانشجویان پردیس و تعیین سقف دعوت از مدرسین مدعو برای تدریس در مرکز آموزش الکترونیکی طرح و بررسی شد. 

همچنین درخواست عضویت مدیران پردیس در کمیسیون موارد خاص و شورای پژوهشی دانشگاه، محاسبه آمار دانشجویان پردیس دانشگاهی ۲ در آمار دانشکده‌ها و افزایش رشته محل‌های جدید به مرکز آموزش الکترونیکی برای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در دهمین شورای عالی پردیس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

پردیس دانشگاهی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت کرده و در حال حاضر در بیش از ۱۰۰ دوره کارشناسی ارشد و ۲۰ دوره دکتری دانشجو می‌پذیرد و بیش از ۲۱۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارد.