تاریخ : 1397,سه شنبه 02 بهمن20:48
کد خبر : 299358 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

همه به تولید داخلی کمک کنند

رهبر انقلاب در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۹ برخی وظایف مسئولان و مردم در زمینه مسائل اقتصادی و تقویت تولید داخلی را برشمردند.

خبرنامه دانشجویان ایران:


کد خبرنگار : 85