تاریخ : 1397,یکشنبه 07 بهمن13:19
کد خبر : 299842 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

«خبرنامه دانشجویان ایران» بررسی کرد؛

چگونه به نمرات پایان ترم اعتراض کنیم؟ +آموزش تصویری

مدرس درس باید در موعد مقرر پس از انجام قفل نمرات توسط دانشکده، لیست چاپ شده تاییدیه نمرات را امضاء نماید. لیست مذکور پس از امضاء استاد درس و دانشکده بمنظور انجام قفل نهائی نمرات به اداره کل آموزش ارسال می‌شود و نمره ثبت‌شده پس از انجام قفل آموزش کل غیرقابل تغییر است.

به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طبق تقویم آموزشی دانشگاه ها، امتحانات پایان ترم به روزهای پایانی خود رسیده است و همزمان با آغاز انتخاب واحد دانشجویان در یک خلاء دیگری قرار گرفته اند، این خلاء همان اعلام نمرات ترم گذشته است، قطعا بسیاری از نمرات اعلام نشده و دانشجو نمی داند که برای ترم آینده چه واحدهایی را می تواند اخذ کند. البته نمرات اعلام شده نیز دارای حواشی خاص خود است، عده ای نسبت به آن اعتراض دارند و نمی دانند باید برای رساندن اعتراض خود چه کنند؟ پس اطلاع از قوانین مهم به نظر میرسد.

زمان اعلام نمره نهایی هر درس
 مطابق قانون، مدرس هر درس موظف است، گزارش نمره ارزیابی نهایی، درس دانشجویان را ظرف مدت 10 روز از تاریخ برگزاری امتحان پایان نیمسال کتباً به امور آموزش اعلام کند.
توجه داشته باشید که زمان ثبت نمره درس در مهلت 10 روز پس از امتحان پایان نیمسال آن درس، باید بگونه‌ای باشد که حتماً 3 روز فرصت برای ثبت «درخواست تجدید نظر دانشجو» و پس از آن بررسی استاد و انجام قفل استاد امکان پذیر باشد. در این مورد، توجه و رعایت مفاد این بند خصوصاً برای امتحانات روزهای پایانی بازه امتحانات مورد تاکید قرار گرفته است.

در قسمت دیگری از قوانین آموزشی دانشگاه‌ها آمده است که با توجه به نزدیکی شروع نیمسال دوم سال تحصیلی و پایان امتحانات نیمسال اول تحصیلی و لزوم قطعی شدن معدل نیمسال هر دانشجو قبل از شروع نیمسال بعدی، مهلت ثبت و قفل نمرات امتحانات پایان نیمسال اول در هر سال تحصیلی توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین و ابلاغ می‌گردد. همچنین تاکید شده است که استاد درس لازم است تا در ثبت نمرات دقت کافی را داشته باشد چراکه مسئولیت اشتباه در ثبت نمرات به عهده وی خواهد بود.

 تجدیدنظر در نمرات چگونه است؟
دانشجویی که تقاضای تجدیدنظر به نمره داشته باشد، می‌تواند ظرف مدت 3 روز (72 ساعت) از تاریخ اعلام نمره، تقاضای تجدید نظر را(از طریق سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و یا به صورت کتبی) تسلیم کند. زمان ثبت نمره درس در مهلت 10 روز پس از امتحان پایان نیمسال آن درس، باید بگونه‌ای باشد که حتماً 3 روز فرصت برای ثبت «درخواست تجدید نظر دانشجو» و پس از آن بررسی استاد و انجام قفل استاد امکان پذیر باشد.

مدرس درس باید در موعد مقرر پس از انجام قفل نمرات توسط دانشکده، لیست چاپ شده تاییدیه نمرات را امضاء نماید. لیست مذکور پس از امضاء استاد درس و دانشکده بمنظور انجام قفل نهائی نمرات به اداره کل آموزش ارسال می‌شود و نمره ثبت‌شده پس از انجام قفل آموزش کل غیرقابل تغییر است.

زمان‌بندی ثبت نمرات کارآموزی دانشجویان
مهلت ثبت نمرات پروژه و کار آموزی طبق زمانبندی جدول زیر است:

پروژه مهلت ثبت و قفل نمره پروژه
نیمسال اول پایان شهریور سال بعد
نیمسال دوم پایان بهمن سال بعد
ترم تابستانی پایان تیر سال بعد

مهلت ثبت و قفل نمره پروژه

کارآموزی مهلت ثبت و قفل نمره کارآموزی
نیمسال اول پایان اسفند همان سال
  پایان شهریور سال بعد
ترم تابستانی پایان آبان همان سال

در ادامه، نمونه‌هایی از دو سیستم آموزشی برای اعتراض به نمرات را می‌بینید:

سیستم آموزشی "ناد"

سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور


کد خبرنگار : 16