تاریخ : 1398,چهارشنبه 25 ارديبهشت15:37
کد خبر : 312130 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

فقط احمق‌ها پای این تلفن می‌نشینند

باتصمیم دولت برای واکنش به وضعیت برجام درسالگردخروج آمریکا ازتوافق هسته‌ای ماجرا واردفازتازه‌ای شده است که از آن می‌توان به آغاز بازی بزرگ تعبیر کرد ایران و آمریکا دوحریف اصلی این بازی هستندوبازیگران دیگرنسبت به این دو قطب موقعیت خودرا تعریف می کنند

خبرنامه دانشجویان ایران: