تاریخ : 1398,پنجشنبه 26 ارديبهشت16:35
کد خبر : 312255 - سرویس خبری : خبرنامه

دیدار نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی با رئیس قوه قضاییه

نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی با حضور در حوزه ریاست قوه قضاییه با آیت الله رئیسی دیدار کردند.

خبرنامه دانشجویان ایران: