تاریخ : 1398,یکشنبه 29 ارديبهشت05:40
کد خبر : 312459 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

بودجه دانشگاه صنعتی شریف رشد خوبی داشته است

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: خوشبختانه بودجه دانشگاه برای سال ۹۸ با کمک دولت و مجلس رشد خوبی داشته است و با این کمک‌ها توانستیم در سال گذشته صد درصد تخصیص بودجه داشته باشیم که امیدواریم امسال نیز این اتفاق بیفتد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به بودجه این دانشگاه در سال ۹۸ گفت: خوشبختانه بودجه دانشگاه برای سال ۹۸ با کمک دولت و مجلس رشد خوبی داشته است و با این کمک‌ها توانستیم در سال گذشته صد درصد تخصیص بودجه داشته باشیم که امیدواریم امسال نیز این اتفاق بیفتد.

فتوحی خاطرنشان کرد: این افزایش بودجه در کنار فعالیت‌های تحقیقاتی که دانشگاه صنعتی شریف به عنوان متولی آنها شناخته می‌شود می‌تواند کمک زیادی به تعالی دانشگاه و گسترش برنامه‌های آن کند.

وی تأکید کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بورسیه دانشجویان این دانشگاه در دستورکار قرار ندارد و ما دانشجویان را در قالب فرصت مطالعاتی به کشورهای خارجی اعزام می‌کنیم.