تاریخ : 1398,پنجشنبه 02 خرداد01:14
کد خبر : 313031 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

استاد دانشگاه یزد؛ یکی از سرآمدان علمی کشور در سال ۹۸

حمیدرضا زارع، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۹۸ قرار گرفت.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت مدیریت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دکتر حمیدرضا زارع، استاد دانشکده شیمی دانشگاه یزد را در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۱۳۹۸ قرار داد.
لازم به ذکر است، دریافت پژوهانه نقدی، استفاده از گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و نیز پرداخت حق الزحمه کامل همکاری تحقیقاتی محقق پسا دکتری بخشی از جوایز درنظر گرفته شده برای منتخبان فدراسیون سرآمدان علمی ایران است.

کد خبرنگار : 38